Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Γραφήματα Πληροφοριών

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: λιγότερα χρήματα, περισσότερη ευελιξία

Προϋπολογισμός / Οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις19-11-2013 - 12:41
Γράφημα του ΕΚ   Προϋπολογισμός 2014-2020

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τα έτη 2014-2020 εγκρίθηκε από το ΕΚ στις 19 Νοεμβρίου 2013. Η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών σημαίνουν ότι για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός είναι μικρότερος του προηγουμένου. Για το ΕΚ αυτό δεν σημαίνει παρά ότι κάθε ένα ευρώ πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Πώς; Περισσότερα στο γράφημά μας...


Στον αγώνα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προϋπολογισμού όπως διαμορφώθηκε τελικά, το ΕΚ πέτυχε μια σειρά από σημαντικές παραχωρήσεις, όπως ότι τα κονδύλια που μένουν αχρησιμοποίητα στο τέλος κάθε χρονιάς περνούν στον προϋπολογισμό της επόμενης ή μεταφέρονται σε άλλες γραμμές του προϋπολογισμού. Επιπλέον όλος ο προϋπολογισμός θα αξιολογηθεί το 2016 ώστε το κοινοβούλιο που θα προκύψει από τις ευρωεκλογές του 2014 να αποκτήσει και αυτό λόγο στη χρηματοδότηση της ΕΕ.


Τα Κράτη Μέλη συμφώνησαν με τη σειρά τους στη δημιουργία ομάδας εργασίας που θα αναζητήσει νέους τρόπους χρηματοδότησης του προϋπολογισμού ώστε να πάψει αυτός να εξαρτάται τόσο από τις εισφορές των κρατών μελών.


Το ψήφισμα αυτής της εβδομάδας είναι το τελευταίο βήμα για το ΕΚ στην μακρά πορεία αναζήτησης συμβιβασμού με τα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Περισσότερα για τις διαπραγματεύσεις αυτές από τους συνδέσμους δεξιά.

Αναφ.  : 20131119IFG25709
Τελευταία ενημέρωση: ( 04-04-2017 - 15:47)