Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Νέα της Συνόδου

30-06-2016 - 16:29
 
 

Το γλωσσάρι της φοροδιαφυγής

Σύνοδος Ολομέλειας Φορολογία01-06-2015 - 12:47
Το γλωσσάρι της φοροδιαφυγής  

Η ειδική επιτροπή Φορολογικών Υποθέσεων του ΕΚ, συνεχίζει τις εργασίες της τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου με ακρόαση για τη διεθνή διάσταση των φορολογικών αποφάσεων. Τί είναι όμως οι φορολογικές αποφάσεις, υπάρχει διαφορά μεταξύ φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι τεχνικοί όροι που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη νομοθεσία της ΕΕ; Ετοιμάσαμε ένα γλωσσάρι για να εξηγήσουμε αυτούς τους όρους. (Διαβάστε τη συνέχεια: Το γλωσσάρι της φοροδιαφυγής )

 
 
Ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας
 
04-07-2016 -
17:00 - 23:00
Συζητήσεις
 
 
Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
 
Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα
Έκθεση:A8-0276/2015 ***I
Εισηγητής: Elisabetta Gardini
ENVI
 
Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας
Έκθεση:A8-0204/2016
Εισηγητής: Brando Benifei
EMPL
 
Σύντομες παρουσιάσεις των ακολούθων εκθέσεων:
Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη
Έκθεση:A8-0217/2016
Εισηγητής: Eleonora Forenza
INTA
Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις
Εισηγητής: Tiziana Beghin
INTA
Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ
Έκθεση:A8-0205/2016
Εισηγητής: Barbara Lochbihler
AFET
 
Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
 
 
 
05-07-2016 -
09:00 - 12:20
Συζητήσεις
 
 
(ενδεχομένως) Ψηφοφορίες επί αιτήσεων για κατεπείγουσα συζήτηση (άρθρο 154 του Κανονισμού)
 
Επισκόπηση της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου
 
Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016
 
 
05-07-2016 -
12:30 - 14:30
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
 
 
Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Leo Brincat
*
Εισηγητής: Igor Šoltes
CONT
 
Συμφωνία ΕΕ και Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή
Έκθεση:A8-0197/2016 ***
Εισηγητής: Mariya Gabriel
LIBE
 
Κείμενα επί των οποίων η συζήτηση έχει περατωθεί
 
 
05-07-2016 -
15:00 - 23:00
Συζητήσεις
 
 
Πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (δεύτερη δέσμη μέτρων)
 
Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή
Έκθεση:A8-0200/2016 ***I
Εισηγητής: Artis Pabriks
LIBE
 
Δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με θέματα εξωτερικών υποθέσεων (προς επιβεβαίωση)
 
Υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση
Έκθεση:A8-0211/2016 ***II
Εισηγητής: Andreas Schwab
IMCO
 
Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
 
71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
Έκθεση:A8-0146/2016
Εισηγητής: Andrey Kovatchev
AFET
 
 
 
06-07-2016 -
09:00 - 12:20
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
 
 
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Σλοβακικής Προεδρίας
 
Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017
 
 
06-07-2016 -
12:30 - 14:30
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
 
 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016: πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2015
Έκθεση:A8-0212/2016
Εισηγητής: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Έκθεση:A8-0215/2016 ***I
Εισηγητής: Michael Cramer
TRAN
 
Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Έκθεση:A8-0068/2016 ***I
Εισηγητής: Alain Cadec
PECH
 
Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν
Έκθεση:A8-0210/2016 ***
Εισηγητής: Norica Nicolai
AFET
 
Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016
Έκθεση:O-000059/2016 Ευρωπαίκή Επιτροπή ENVI
Έκθεση:O-000058/2016 Συμβούλιο της Ευρωπαίκής Ενωσης ENVI
 
Κείμενα επί των οποίων η συζήτηση έχει περατωθεί
 
 
06-07-2016 -
15:00 - 23:00
Συζητήσεις
 
 
Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής
Εισηγητής: Jan Olbrycht
Εισηγητής: Isabelle Thomas
BUDG
 
Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
Εισηγητής: Jeppe Kofod
Εισηγητής: Michael Theurer
TAX2
 
Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
Έκθεση:A8-0188/2016 ***I
Εισηγητής: Ingeborg Gräßle
CONT
 
 
 
07-07-2016 -
09:00 - 11:50
Συζητήσεις
 
 
Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
Έκθεση:A8-0203/2016
Εισηγητής: Helga Stevens
EMPL
 
Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
 
 
07-07-2016 -
12:00 - 14:00
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
 
 
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
 
Κείμενα επί των οποίων η συζήτηση έχει περατωθεί
 
 
07-07-2016 -
15:00 - 17:00
Συζητήσεις
 
 
Μη δασμολογικοί φραγμοί για τους εξαγωγείς τροφίμων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ
Έκθεση:O-000073/2016 Ευρωπαίκή Επιτροπή AGRI
 
 
 
Προτεινόμενη έκθεση της συνόδου
 
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μη οδικά κινητά μηχανήματα
Αριθμός αναφοράς: A8-0276/2015

Ημερομηνία:
30-09-2015
Elisabetta Gardini
ENVI
 
REPORT on implementation of the 2010 recommendations of Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility
Αριθμός αναφοράς: A8-0217/2016

Ημερομηνία:
27-06-2016
Eleonora Forenza
INTA
 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή
Αριθμός αναφοράς: A8-0197/2016

Ημερομηνία:
02-06-2016
Mariya Gabriel
LIBE
 
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου
Αριθμός αναφοράς: A8-0200/2016

Ημερομηνία:
06-06-2016
Artis Pabriks
LIBE
 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση
Αριθμός αναφοράς: A8-0211/2016

Ημερομηνία:
17-06-2016
Andreas Schwab
IMCO
 
 
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας
Αριθμός αναφοράς: A8-0068/2016

Ημερομηνία:
29-03-2016
Alain Cadec
PECH
 
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
Αριθμός αναφοράς: A8-0188/2016

Ημερομηνία:
27-05-2016
Ingeborg Gräßle
CONT
 
ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης
Αριθμός αναφοράς: A8-0210/2016

Ημερομηνία:
16-06-2016
Norica Nicolai
AFET
 
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2015
Αριθμός αναφοράς: A8-0212/2016

Ημερομηνία:
20-06-2016
José Manuel Fernandes
BUDG
 
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα
Αριθμός αναφοράς: A8-0215/2016

Ημερομηνία:
21-06-2016
Michael Cramer
TRAN
 
 
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Αριθμός αναφοράς: A8-0203/2016

Ημερομηνία:
09-06-2016
Helga Stevens
EMPL