Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι η καταπολέμηση της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Ανατολικής Αφρικής δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνον με στρατιωτικά μέσα. Με το ψήφισμα που υιοθέτησαν, σήμερα, Πέμπτη, 10 Μαΐου παροτρύνουν τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη και να χρηματοδοτήσουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της πειρατείας. Ζητούν ακόμη τη δημιουργία ειδικευμένων δικαστηρίων για τη θαλάσσια πειρατεία.

Χρειάζεται να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ ώστε να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά η αυξανόμενη απειλή που συνιστούν η θαλάσσια πειρατεία και οι ένοπλες ληστείες για τα διεθνή πλοία, ιδιαίτερα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και του Κέρατος της Αφρικής. Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για τη μείωση του αριθμού των σκαφών που διέθεσαν τα κράτη μέλη στην Επιχείρηση EU NAVFOR ATALANTA από οκτώ σε δύο-τρία μόνο στις αρχές του 2012, και ζητούν, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη "να διαθέσουν μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις ώστε να μπορέσει η Επιχείρηση EU NAVFOR ATALANTA να επιτύχει".


Το ΕΚ καλεί επίσης την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν επειγόντως τρόπους για την απελευθέρωση των 191 ναυτικών που αυτή τη στιγμή κρατούνται όμηροι και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν την ελευθέρωση των επτά πλοίων που κρατούνται από πειρατές. Υπενθυμίζει, επίσης στις τοπικές αρχές ότι "καμία άλλη αρχή πλην εκείνων του κράτους σημαίας δεν μπορεί να διατάξει οποιαδήποτε σύλληψη ή κράτηση πλοίου".


Το κείμενο του ψηφίσματος καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να εργασθούν για τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τη χρήση πιστοποιημένου ένοπλου προσωπικού επί των πλοίων, σημειώνοντας παράλληλα ότι "η χρήση ιδιωτικής ένοπλης φρουράς στα πλοία αποτελεί μέτρο που δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αναγκαία συνολική λύση της πολύπλευρης απειλής της πειρατείας".


Σε ότι αφορά την καταπολέμηση των αιτίων της πειρατείας το Κοινοβούλιο τονίζει ότι χρειάζεται να υπάρξει "μια συνεκτική προσέγγιση για την κατάσταση στη Σομαλία, που θα συνδέει την ασφάλεια με την ανάπτυξη, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων". Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση των διαδικασιών δίωξης και τη δημιουργία ειδικευμένων δικαστηρίων στην περιοχή για τη θαλάσσια πειρατεία. Για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση  των δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος, τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη πρέπει να διερευνήσουν τις ροές χρήματος και να κατάσχουν τα χρήματα που κατεβλήθησαν ως λύτρα στους πειρατές, δεδομένου ότι υπάρχουν ενδείξεις πως τα χρήματα αυτά ενδέχεται να έχουν διοχετευτεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως, περιλαμβανομένων τραπεζών στην Ευρώπη.


Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 434 ψήφους υπέρ, 100 κατά και 5 αποχές.


Περισσότερες πληροφορίες


Το κόστος της πειρατείας σε μία από τις βασικές θαλάσσιες οδούς του κόσμου εκτιμάται σε 7 δισ. ευρώ ετησίως. 60 από τους 4000 ναυτικούς που απήχθηκαν στην περιοχή έχασαν τη ζωή τους. Παρά τη σημαντική μείωση του αριθμού των επιθέσεων το 2011, τα λύτρα που καταβλήθηκαν από τους εφοπλιστές ανέρχονται στα 150 εκατ. ευρώ.


Διαδικασία: Προφορική Ερώτηση στην Επιτροπή με ψήφισμα