Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων θα έχουν τα ίδια βασικά δικαιώματα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των ειδικών αναγκών τους, σύμφωνα με μια οδηγία που ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη. Θα παρέχονται στα θύματα δωρεάν υπηρεσίες στήριξης, όπως ψυχολογική υποστήριξη, ενώ τα θύματα θα μπορούν να ανακριθούν από την αστυνομία και θα αποκτήσουν δικαίωμα ακρόασης στο δικαστήριο σε γλώσσα που καταλαβαίνουν. Περίπου 75 εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν θύματα εγκληματικών πράξεων κάθε χρόνο στην ΕΕ.

Όταν ένα έγκλημα συμβαίνει στο εξωτερικό, οι διαφορές μεταξύ πολιτισμών, γλωσσών και νομοθεσιών μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Το συμφωνηθέν κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε με 611 ψήφους υπέρ, 9 κατά, και 13 αποχές, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι ανεξάρτητα από το έγκλημα - ληστεία, επίθεση, βιασμός, παρενόχληση, έγκλημα μίσους, τρομοκρατική επίθεση ή εμπορία ανθρώπων - και ανεξάρτητα από το πού έχει αυτό τελεστεί, όλα τα θύματα θα έχουν τα ίδια βασικά δικαιώματα στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών, θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια και θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, υπηρεσίες της δικαιοσύνης και σε αποζημίωση.


''Η οδηγία λέει δυνατά και καθαρά στα θύματα ότι τα δικαιώματά τους δεν πρόκειται πλέον να παραμεληθούν, γεγονός που θα χρησιμεύσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη", δήλωσε η εισηγήτρια και μέλος της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Teresa Jiménez-Becerril (ΕΛΚ, Ισπανία), κατά τη διάρκεια συζήτησης στην ολομέλεια την Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012. Η εισηγήτρια εκ μέρους της επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών Antonyia Parvanova (Φιλελεύθεροι, Βουλγαρία), σχολίασε το εξής: "Η νομοθεσία αυτή καθοδηγείται από μια βασική αρχή: το συμφέρον των θυμάτων και την υποστήριξη που χρειάζονται ώστε να ξεπεράσουν μία κατάσταση η οποία μπορεί να είναι ιδιαιτέρως δύσκολη".


Ατομική αξιολόγηση


Θα διενεργείται εγκαίρως ατομική αξιολόγηση των θυμάτων για τον προσδιορισμό ειδικών αναγκών προστασίας. Στις ατομικές αξιολογήσεις θα λαμβάνονται υπόψη  τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, όπως η ηλικία, το φύλο, και η ταυτότητα ή έκφραση του φύλου, καθώς και η φύση ή οι περιστάσεις του εγκλήματος, προκειμένου να βρεθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας του εκάστοτε θύματος. Οι δε ατομικές αξιολογήσεις θα ενημερώνονται κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές στην κατάσταση του θύματος.


Υπηρεσίες υποστήριξης


Η οδηγία θα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν για τα θύματα και τα μέλη της οικογένειάς τους πρόσβαση σε δωρεάν και εμπιστευτικές υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων (για παράδειγμα, ψυχολογική υποστήριξη) από τη στιγμή που το θύμα καταγγέλλει την αξιόποινη πράξη, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας, αλλά και της δίκης, και ανεξάρτητα από το πού έχει τελεστεί η πράξη αυτή. Θα πρέπει επίσης να συσταθούν υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης για τα θύματα με ειδικές ανάγκες, όπως τα θύματα βίας λόγω φύλου ή τα παιδιά.


Σαφείς πληροφορίες και μετάφραση


Τα θύματα θα πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους, είτε προφορικά είτε εγγράφως, σε γλώσσα που κατανοούν. Θα πρέπει να τίθενται στη διάθεσή τους υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις ποινικές διαδικασίες (ανακρίσεις και δικαστικές ακροάσεις) σε γλώσσα που κατανοούν.


Επόμενα βήματα


Το Συμβούλιο πρέπει επίσης να εγκρίνει την οδηγία. Μόλις οι νέοι αυτοί κανόνες υιοθετηθούν, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν τρία χρόνια για να τους προσαρμόσουν στην εθνική τους νομοθεσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία αποφάσισαν να τους υιοθετήσουν, ενώ η Δανία σύμφωνα δεν θα τους εφαρμόσει έτσι όπως προβλέπεται στη ρήτρα αυτοεξαίρεσης στα θέματα δικαιοσύνης και τις εσωτερικών υποθέσεων.


Διαδικασία: Συναπόφαση, 1η ανάγνωση