Πώς εκλέγεται ο Πρόεδρος; 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι υποψήφιοι για την προεδρία μπορούν να προταθούν είτε από μια πολιτική ομάδα είτε από το 1/20ό των μελών του ΕΚ, δηλ. 38 ευρωβουλευτές («χαμηλό ελάχιστο όριο» όπως αυτό ορίστηκε στον αναθεωρημένο Κανονισμό). Η εκλογή πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία (Άρθρο 15).

Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν σημειώνοντας τον υποψήφιο της προτίμησής τους σε ψηφοδέλτιο το οποίο τοποθετούν σε κάλπη. Η διαδικασία επιβλέπεται από οκτώ εφόρους, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των ευρωβουλευτών. Για να εκλεγεί ένας υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, δηλ. 50% συν μία (Άρθρο 16).

Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται για τον υπολογισμό της απαραίτητης πλειοψηφίας. Αν δεν εκλεγεί κάποιος από τους υποψηφίους κατά τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, πραγματοποιείται δεύτερος γύρος με τους ίδιους ή άλλους υποψηφίους αλλά με τους ίδιους κανόνες. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί και για τον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας.

Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί κανείς κατά τον τρίτο γύρο, οι δύο υποψήφιοι με τις περισσότερες ψήφους σε αυτό το γύρο προτείνονται για τον τέταρτο γύρο, όπου όποιος λάβει τις περισσότερες ψήφους κερδίζει. Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος παίρνει τη θέση του στο προεδρείο και μπορεί να απευθύνει εναρκτήριο διάγγελμα πριν προεδρεύσει επί της διαδικασίας εκλογής των Αντιπροέδρων και των Κοσμητόρων.

.