Διαπιστεύσεις των μέσων ενημέρωσης 

 

Οι δημοσιογράφοι, οι φωτογράφοι και τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διαπίστευση γραπτού Τύπου και/ή ειδική διαπίστευση "οπτικοακουστικών μέσων" προκειμένου να εισέρχονται και εργάζονται στους χώρους του Κοινοβουλίου.

Υπάρχουν δύο είδη διαπιστεύσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:


 • Βραχυπρόθεσμη διαπίστευση
 • Ετήσια διαπίστευση

Βραχυπρόθεσμες διαπιστεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι δημοσιογράφοι που δεν έχουν μόνιμη βάση τις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο ή το Λουξεμβούργο μπορούν να λάβουν άδεια εισόδου για μια συγκεκριμένη συνεδρίαση/περίοδο συνόδου.

Παρακαλείσθε να στέλνετε το αίτημά σας για διαπίστευση τουλάχιστον 24 ώρες πριν την επίσκεψη σας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου media.accreditation@ep.europa.eu


Τα αιτήματα για διαπίστευση πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:


 • όνομα του μέσου ενημέρωσης το οποίο εκπροσωπείτε
 • δημοσιογραφική ταυτότητα ή επιστολή από τον αρχισυντάκτη
 • σκοπός της επίσκεψης
 • επίθετο
 • όνομα
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • (κινητό) τηλέφωνο
 • ημερομηνία γέννησης
 • εθνικότητα
 • στοιχεία ταυτότητας
 • τύπος ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • φωτογραφία στα πρότυπα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, δηλ: πορτραίτο, μέγεθος3X4, σε μορφή jpeg και +/- 100 KB.Ετήσια διαπίστευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στους δημοσιογράφους που πραγματοποιούν τακτικές ανταποκρίσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουν τη βάση τους στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο ή το Στρασβούργο μπορεί να χορηγηθεί ετήσια διαπίστευση μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ισχύει και στους τρεις τόπους εργασίας. Οι κανόνες που διέπουν το σύστημα αυτό καθορίζονται μέσω των κατωτέρω συνδέσμων:


Κανονισμός για τις διαπιστεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Φόρμα αίτησης για τις διαπιστεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα κτήρια του ΕΚ μπορούν να χρησιμοποιούν τις υποδομές που παρέχονται για τους δημοσιογράφους.Ετήσια διαπίστευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Εάν δεν δικαιούστε διαπίστευση στο πλαίσιο του συστήματος της διαθεσμικής διαπίστευσης, αλλά πραγματοποιείτε τακτικές ανταποκρίσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζείτε τις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο, το Στρασβούργο ή περιοχή κοντά στις πόλεις αυτές, μπορεί να σας χορηγηθεί ετήσια διαπίστευση μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ισχύει και στους τρεις τόπους εργασίας. Οι κανόνες που διέπουν το σύστημα αυτό καθορίζονται μέσω των κατωτέρω συνδέσμων


Κανονισμός για τις διαπιστεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Φόρμα αίτησης για τις διαπιστεύσεις στο Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΆδεια οπτικοακουστικών μέσων για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο

Όλοι οι δημοσιογράφοι που επιθυμούν να βιντεοσκοπήσουν πλάνα ή να τραβήξουν φωτογραφίες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποχρεούνται να λάβουν ειδική άδεια/διαπίστευση. Η ειδική αυτή άδεια μπορεί να ληφθεί από το κέντρο διαπιστεύσεων των μέσων ενημέρωσης στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: media.accreditation@ep.europa.eu .


Παρακαλείστε να ανατρέξετε στον κατωτέρω σύνδεσμο για το πλήρες σύνολο των κανόνων που αφορούν τη βιντεοσκόπηση και τη λήψη φωτογραφιών στο Κοινοβούλιο.


Κανόνες για τη διαπίστευση τηλεοπτικών και φωτογραφικών συνεργείωνΆδεια για την ηχοληψία/εικονοληψία από μη εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης

Οι φωτογράφοι και οι εικονολήπτες που προσκαλούνται από τους ευρωβουλευτές ή τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, οριζόμενοι εφεξής ως «αιτούσα αρχή», για την κάλυψη ειδικών εκδηλώσεων και εργασιών επικοινωνίας και προώθησης, θα πρέπει να έχουν «άδεια για την ηχοληψία και εικονοληψία από μη εκπροσώπους ενημέρωσης». Η αιτούσα αρχή ή/και ο/η φωτογράφος/εικονολήπτης  πρέπει να ζητήσουν την άδεια 24 ώρες πριν την εκδήλωση από την εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: media.accreditation@ep.europa.eu. Η άδεια αυτή δεν δίνει πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αιτούσα αρχή πρέπει να ζητήσει τη συνήθη άδεια επισκεπτών. Η αιτούσα αρχή είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση της ηχοληψίας/εικονοληψίας και για την τήρηση των κανόνων που αφορούν τους μη εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης.


Ώρες λειτουργίας του γραφείου διαπιστεύσεωνΒρυξέλλες: Γραφείο διαπιστεύσεων των μέσων ενημέρωσης, PHS -1C029, είσοδος επισκεπτών, κτίριο Paul-Henri Spaak, διεύθυνση Rue Wiertz 60

Δευτέρα-Πέμπτη                               08.30 - 17.45

Παρασκευή                                        08.30 -13.00


Στρασβούργο (κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας μόνο): είσοδος Τύπου κτίριο LOW – πρώτη είσοδος αριστερά στην κεντρική αυλή (Bronislaw Geremek Agora).  

Οι κάτοχοι κάρτας διαπίστευσης εισέρχονται εύκολα στα κτίρια του Κοινοβουλίου και μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται για τους δημοσιογράφους, όπως σταθμοί εργασίας στην αίθουσα Τύπου.


Δευτέρα: 12:00 - 20:00

Τρίτη-Τετάρτη: 08:00- 20:00

Πέμπτη: 08:00 - πέρας της συνόδου ολομέλειας


Σχετικές ιστοσελίδες:

Διαθεσμικές διαπιστεύσεις - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαπιστεύσεις στο Συμβούλιο