Στοιχεία και αριθμοί για τις ευρωεκλογές 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Το Κοινοβούλιο παρέχει επικαιροποιημένα στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη διαδικασία των εκλογών.


Οι ευρωπαϊκές εκλογές διοργανώνονται υπό τις διατάξεις της γενικής ευρωπαϊκής εκλογικής νομοθεσίας (όπως αναθεωρήθηκε το 2002 και ξανά το 2018).

Οι λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας άπτονται της εθνικής δικαιοδοσίας και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διοργάνωση των εκλογών. Σε ορισμένες χώρες η ψήφος είναι υποχρεωτική, σε μερικές οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 23 Μαΐου, σε άλλες στις 24 ή 26 Μαΐου, ενώ το κατώτερο ηλικιακό όριο στο δικαίωμα ψήφου διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Διαβάστε περισσότερα για τους εθνικούς εκλογικούς νόμους

Ευρωεκλογές 2019: κανόνες ανά κράτος μέλος 

Ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εκλογές παρέχει τακτικές ενημερώσεις για τους πολίτες, τις εκλογικές περιφέρειες και τους υποψηφίους σε κάθε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για το πώς μπορεί να ψηφίσει κάποιος από το εξωτερικό.

Σύσταση του Κοινοβουλίου 1979 - 2019

Ένα εκτενές ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ (Απρίλιος 2019) παρέχει βασικά στοιχεία για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις οκτώ προηγούμενες περιόδους, αρχής γενομένης τον Ιούνιο του 1979 και την καθιέρωση των ευρωεκλογών.

Εκεί θα βρείτε γραφήματα, διαγράμματα και αριθμούς σχετικά με:

  • τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα και στο παρελθόν,
  • την αύξηση του αριθμού των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο και την εξέλιξη των πολιτικών ομάδων,
  • την άνοδο του αριθμού των γυναικών που κατέχουν έδρα στο Κοινοβούλιο,
  • τα εκλογικά συστήματα που εφαρμόζονται στις ευρωεκλογές σε κάθε κράτος μέλος,
  • το ποσοστό συμμετοχής στις ευρωεκλογές σε σχέση με τις εθνικές εκλογές,
  • το ετήσιο κόστος του Κοινοβουλίου σε σύγκριση με άλλα κοινοβούλια,
  • τη σύνθεση των κύριων διευθυντικών οργάνων του Κοινοβουλίου, και
  • στατιστικά στοιχεία για το νομοθετικό και μη έργο για την περίοδο 2009 - 2018.

Μεμονωμένα γραφήματα είναι διαθέσιμα προς χρήση στο Graphic Warehouse (στην ενότητα «Freedom, Security and Justice»).

Μελλοντική σύνθεση του Κοινοβουλίου

Ο αριθμός των ευρωβουλευτών μετά το Brexit και τις εκλογές του 2019 θα μειωθεί στους 705. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να είναι μέλος της ΕΕ στις 2 Ιουλίου, η υφιστάμενη δομή (με 751 ευρωβουλευτές) θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την αποχώρησή του.