Προβολή εδρών της επόμενης σύνθεσης του ΕΚ 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Σε συνεργασία με την Kantar Public, η Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης του ΕΚ παρουσιάζει την κατανομή των εδρών στις υφιστάμενες πολιτικές ομάδες του ΕΚ. Η κατανομή πραγματοποιήθηκε βάσει στατιστικής προβολής, χρησιμοποιώντας δημοσκοπήσεις για την πρόθεση ψήφου σε κάθε κράτος μέλος.


Οι πιο πρόσφατες προβολές εδρών (στο εσωτερικό του γραφήματος) σε σύγκριση με την τρέχουσα κατανομή 

Καθώς δε μπορούμε να προβλέψουμε τη μελλοντική σύνθεση και τον αριθμό των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου, αυτές οι προβολές επί της σύνθεσης του επόμενου ΕΚ στηρίζονται στη δομή του απερχόμενου. Θα πρέπει συνεπώς να γίνουν αντιληπτές ως στιγμιαία απεικόνιση της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στις έρευνες πρόθεσης ψήφου.

Βάσει της πρόθεσης ψήφου στην ΕΕ των 28, το γράφημα απεικονίζει την κατανομή των 751 εδρών στο επόμενο ΕΚ. Μπορείτε να κάνετε «κλικ» στα τμήματα των ομάδων για να διαβάσετε το ποσοστό των εδρών που τους αντιστοιχεί.

Ποια είναι τα «άλλα» κόμματα

Από το 2014, νέοι πολιτικοί σχηματισμοί έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις εθνικές πολιτικές σκηνές και (σύμφωνα με τα υπάρχοντα δημοσκοπικά δεδομένα) θα διεκδικήσουν έδρες στις επόμενες εκλογές. Αν αυτοί οι σχηματισμοί δεν είναι μέλη κάποιου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και λαμβάνοντας υπόψη ότι δε συμμετέχουν στις υφιστάμενες πολιτικές ομάδες στο ΕΚ, οι έδρες τους εντάσσονται στην κατηγορία «άλλα». Με δεδομένο ότι δε μπορούμε να προδικάσουμε με ποια ή ποιες πολιτικές ομάδες θα επιλέξουν να συνταχθούν οι νέοι σχηματισμοί, οι έδρες αυτής της κατηγορίας είναι εξίσου μοιρασμένη μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς.

Μεταβολή πρόθεσης ψήφου με την πάροδο του χρόνου

Χρήση δημόσια διαθέσιμων δεδομένων από αξιόπιστες πηγές

Καμία από τις δημοσκοπήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των προβολών επί των εδρών δεν πραγματοποιήθηκε κατ’ εντολή του Κοινοβουλίου: πρόκειται πάντοτε για δεδομένα που είναι δημόσια διαθέσιμα από ταυτοποιημένους δημοσκοπικούς οργανισμούς σε κάθε κράτος μέλος. Το ΕΚ χρησιμοποιεί δημοσκοπήσεις προερχόμενες αποκλειστικά από αξιόπιστες πηγές.

Σε παράρτημα της έκθεσης μπορείτε να βρείτε λεπτομερή κατάλογο όλων των δημοσκοπήσεων που χρησιμοποιήθηκαν και για κάθε μία ξεχωριστά, τις πηγές τους και τις σημαντικότερές πληροφορίες. Επιπροσθέτως, μέσω της σελίδας αυτής παρέχεται αρχείο Excel, το οποίο περιέχει μια κατά το δυνατόν πλήρη συλλογή των δημοσκοπήσεων σε κάθε κράτος μέλος, αρχής γενομένης από τις αρχές του 2018. Ένας κατάλογος τέτοιου είδους για έρευνες πρόθεσης ψήφου δεν μπορεί εξ ορισμού να είναι εξαντλητικός.

Οι έρευνες πρόθεσης ψήφου που αναφέρονται συγκεκριμένα στις ευρωπαϊκές εκλογές έχουν πάντα προτεραιότητα έναντι των δημοσκοπήσεων για τις εθνικές εκλογές. Όταν υπάρχουν παραπάνω από μία έρευνες για κάποια περίοδο σε μια χώρα, τα διαθέσιμα αποτελέσματα των ερευνών επανυπολογίζονται και εξάγεται ο μέσος όρος για κάθε κόμμα, χωρίς τη χρήση στάθμισης δεδομένων ή άλλων αλγορίθμων. Το αρχείο Excel περιέχει τα αναλυτικά αποτελέσματα κάθε δημοσκόπησης, ενώ σε περίπτωση που παραπάνω από μία έρευνα είναι διαθέσιμη, συμπεριλαμβάνονται και οι μέσες τιμές σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Μονάδας Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης.

Στοιχεία για την πρόθεση ψήφου είναι διαθέσιμα για κάθε κράτος μέλος με χρήση των επιλογών από το μενού.

Τα στοιχεία κάθε προβολής παρουσιάζονται ακόμη πιο αναλυτικά στην έκθεση για τις μεταβολές του πολιτικού σκηνικού, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, γράψτε μας στο dgcomm-pom@europarl.europa.eu