Αυτή τη φορά ψηφίζω 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Εθελοντές χτίζουν πανευρωπαϊκό δίκτυο πολιτών με στόχο να κινητοποιήσουν και να ωθήσουν να ψηφίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στις εκλογές.


αυτήτηφοράψηφίζω.eu .png 

Η πλατφόρμα αυτήτηφοράψηφίζω.eu δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λειτουργεί σε 24 γλώσσες. Στηρίζει πάω από τριακόσιες χιλιάδες εθελοντές σε όλα τα κράτη μέλη, οι οποίοι εγγράφηκαν στην πλατφόρμα και ανέλαβαν να πείσουν κι άλλους να ψηφίσουν στις 23‑26 Μαΐου 2019.

Χωρίς καμία κομματική ταυτότητα, η πλατφόρμα κι αυτοί που συμμετέχουν έχουν σαν αποκλειστικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών: «Δεν αρκεί να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον: αυτή τη φορά ο καθένας μας χρειάζεται να αναλάβει την ευθύνη και να επιλέξει το μέλλον του.»

Μια προσπάθεια από τους πολίτες για τους πολίτες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από τους Ευρωπαίους όχι μόνο να ψηφίσουν, αλλά και να κινητοποιήσουν συγγενείς και φίλους.

#thistimeimvoting

#aftitiforapsifizw

Οργανώνουν δράσεις γι’ αυτήν την προσπάθεια δημοκρατίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φέρνουν ανθρώπους κοντά, συζητούν θέματα που θεωρούν σημαντικά και νοιάζονται για το μέλλον της Ευρώπης, ξέροντας ότι αυτό θα διαμορφωθεί από το αποτέλεσμα των εκλογών.

Τοπικές συζητήσεις

Τα Γραφεία του Κοινοβουλίου σε όλα τα κράτη μέλη, λειτουργούν ως κέντρα πληροφόρησης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες. Στηρίζουν τον δημόσιο διάλογο προσφέροντας πλατφόρμα επικοινωνίας, διαδικτυακά εργαλεία, σεμινάρια και ενημερωτικό υλικό. Υπηρεσίες όπως Τι έχει κάνει η Ευρώπη για σένα το Ask EP, τα FAQ (Συχνές ερωτήσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) και το #EUandME (της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες. Το νέο Citizens’ App παρέχει πρόσβαση μέσω κινητού σε μεγάλο αριθμό πληροφοριών σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στοιχεία επικοινωνίας

Η Ευρώπη στις κάλπες: οι εθελοντές ετοιμάζονται

Η εκστρατεία ενημέρωσης του προσωπικού της DHL για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές 

Πάνω από 2000 δρώμενα από ΜΚΟ, επιχειρήσεις, ακτιβιστές και συνεργάτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες ή θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις εκλογές στις 23-26 Μαΐου.

Δράσεις που διοργανώθηκαν από ακτιβιστές και ΜΚΟ

Δράσεις από διάσημες προσωπικότητες και influencers

Δράσεις από επιχειρήσεις


Δράσεις στην περιοχή σας

Γνωρίστε τους πιο δραστήριους εθελοντές στην περιοχή σας. Όλες οι επόμενες δράσεις βρίσκονται σε αυτόν τον χάρτη, όπου συγκεντρώνονται και ενημερώνονται από την πλατφόρμα αυτήτηφοράψηφίζω.eu.

Λεπτομέρειες για τις επόμενες προγραμματισμένες δράσεις στην Ελλάδα

Λεπτομέρειες για τις επόμενες προγραμματισμένες δράσεις στην Κύπρο

Νέο παιχνίδι γνώσεων για την ΕΕ

Το διαδικτυακό παιχνίδι γνώσεων για την ΕΕ είναι διαθέσιμο στο κοινό. Μπορεί να διαμοιραστεί ή να ενσωματωθεί σε τρίτους ιστοτόπους εύκολα και γρήγορα.

#aftitiforapsifizw 

Πώς ψηφίζουμε

Ο ιστότοπος των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τους εθνικούς κανόνες, τις σχετικές ημερομηνίες και χρήσιμους συνδέσμους για κυβερνητικές ιστοσελίδες σε κάθε κράτος μέλος.