Συχνές ερωτήσεις που τίθενται στην Υπηρεσία Τύπου του Κοινοβουλίου 

 

Πώς εργάζονται οι βουλευτές του ΕΚ, ποιό είναι το ύψος των αποδοχών τους και ποιά είναι τα έξοδά τους; Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, καθώς και σε άλλες συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις μεθόδους εργασίας και τα κόστη λειτουργίας του ΕΚ, παρατίθενται στην ενότητα αυτή.

Στα τμήματα που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνεται μία ευρεία γκάμα πληροφοριών σχετικά με την καθημερινή οργάνωση και λειτουργία του ΕΚ. Η επικαιροποίηση των ερωτήσεων και απαντήσεων είναι συχνή προκειμένου να συμπεριλάβει θέματα τρέχοντος και διαρκούς ενδιαφέροντος για τα μέσα ενημέρωσης.

 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: