Uudislood 

Featured 

Security patrol activity to prevent terrorism. Photo by Manu Sanchez on Unsplash        

Julgeolek 
 

Võitlus terrorismi vastu on üks ELi prioriteetidest. Temaatilisest kokkuvõttest leiate peamised faktid terrorismivastase võitluse kohta Euroopas ja ELi meetmed selles valdkonnas.

Vaata lisaks: 

banner_refugee day        

Pagulaskriis on ELi varjupaigasüsteemi viimase piirini üle koormanud. Tutvuge Euroopa Parlamendi ettepanekutega õiglasema ja tõhusama Euroopa varjupaigapoliitika loomiseks.

Little boy falling asleep hugging his dad waiting for him to finish working at laptop        

Ühiskond 
 

Euroopa Parlamendis on läbivaatamisel uued reeglid, mis võimaldavad lapsevanematel ja hooldajatel oma töö- ja eraelu paremini ühitada.

Landscape of meadow field with the changing environment        

Ühiskond 
 

Tutvuge peamiste faktide ja statistikaga Euroopa kliimamuutuste kohta: piirkondlik mõju, suurimad heitetekitajad, kasvuhoonegaaside vähendamine jpm.

Top Story: International Trade ©AP Images/European Union-EP        
Prioriteet 

Prioriteet 
Üleilmastumise ohjamine  

Majandus 
 

Üleilmastumine kätkeb nii häid võimalusi kui ka keerukaid probleeme. Vaadake, kuidas EL püüab eeliseid maksimaalselt ära kasutada ja samal ajal riske vähendada.

Mail notification 

Registreeru uudiste saamiseks