Uudislood 

Featured 

Vaata lisaks: 

The European Parliament's Lux Film Prize pays tribute to the diversity and quality of European cinema.        
Prioriteet 

Prioriteet 
Filmiauhind LUX 2018  

Euroopa Liit 
 

Euroopa Parlamendi filmiauhinna LUX eesmärk on juhtida tähelepanu Euroopa filmide mitmekesisusele ja kõrgele tasemele.

	Kvaliteetne joogivesi on elulise tähtsusega        

Ühiskond 
 

Euroopa Parlamendi liikmed võtsid 23. oktoobril vastu uued eeskirjad, mis parandavad kõigi jaoks joogivee kvaliteeti ja selle kättesaadavust ning vähendavad plastpudelite kasutamist.

Infograafik mereprügi puudutavate oluliste faktide ning mereprügist tingitud probleemide kohta        

Ühiskond 
 

Mereplasti puudutavatest olulistest faktidest annavad ülevaate meie infograafikud. Lisaks kirjeldatakse allpool mereplasti mõju ja ELi tegevust merre sattunud plastiprügi vähendamisel.

Mail notification 

Registreeru uudiste saamiseks