Uudislood 

Featured 

Statistilised andmed võivad aidata hoomata Euroopa pagulaskriisi ulatust.        

Ühiskond 
 

Statistilised andmed võivad aidata hoomata Euroopa pagulaskriisi ulatust. Uusimad arvandmed näitavad selle enneolematu olukorra eri aspekte.

Vaata lisaks: 

Top Story: International Trade ©AP Images/European Union-EP        
Prioriteet 

Prioriteet 
Üleilmastumise ohjamine  

Majandus 
 

Üleilmastumine kätkeb nii häid võimalusi kui ka keerukaid probleeme. Vaadake, kuidas EL püüab eeliseid maksimaalselt ära kasutada ja samal ajal riske vähendada.

MEP Eva Kaili        

Plokiahela tehnoloogiat kasutatakse üha enam eri valdkondades alates krüptorahast kuni hääletusteni. Parlament tegeleb avaliku poliitikaga, et edendada selle tehnoloogia arengut.

_        

Ühiskond 
 

Uued mahepõllumajanduslikku tootmist käsitlevad ELi eeskirjad aitavad tagada kogu tarneahelas toidu kvaliteedi, keskkonnakaitse ja loomade heaolu.

Mail notification 

Registreeru uudiste saamiseks