Uudislood 

Featured 

Vaata lisaks: 

infograafikud        

Ühiskond 
 

Kliimamuutused mõjutavad juba praegu kõikjal Euroopas inimeste tervist, keskkonda ja majandust. Hea ülevaate sellest annab järgnev kaart.

trade banner        

Majandus 
 

Infograafikul on esitatud tähtsamad andmed ELi kaubavahetuse kohta teiste riikidega. Need hõlmavad eksporti, importi, seotud töökohtade arvu ELis ja muud.

banner_refugee day        

Maailm 
 

Pagulaskriis on ELi varjupaigasüsteemi viimase piirini üle koormanud. Tutvuge Euroopa Parlamendi ettepanekutega õiglasema ja tõhusama Euroopa varjupaigapoliitika loomiseks.

Security patrol activity to prevent terrorism. Photo by Manu Sanchez on Unsplash        

Julgeolek 
 

Võitlus terrorismi vastu on üks ELi prioriteetidest. Temaatilisest kokkuvõttest leiate peamised faktid terrorismivastase võitluse kohta Euroopas ja ELi meetmed selles valdkonnas.

Mail notification 

Registreeru uudiste saamiseks