Uudislood 

Featured 

Vaata lisaks: 

Shopping and online shopping illustration image @AP images/European Union-EP        

Majandus 
 

Kuna piiriülene veebikaubandus muutub ELis üha populaarsemaks, tahavad Euroopa Parlamendi liikmed tagada eurooplastele kõrgetasemelise kaitse sõltumata ostmiskohast

Kodanike äpp: Euroopa sinu peos        

Euroopa Liit 
 

Euroopa Parlamendi välja töötatud rakenduse kaudu saab ülevaate sellest, kuidas EL mõjutab meie igapäevaelu ja millised võimalused meil on liidu tulevikku kujundada.

ESF+: Euroopa Sotsiaalfondi lihtsustamine        

Euroopa Sotsiaalfondil on tähtis roll võitluses vaesuse ja töötuse vastu Euroopas. Euroopa Parlamendis soovitakse fondi tegevust ja abisaajate ringi laiendada. Järgnevalt selgitame täpsemalt

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: koondatud töötajatele antava abi laiendamine        

Ühiskond 
 

Parlament toetab Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi uusi eeskirju, et fond oleks hõlpsamini kasutatav ning vastaks digitaliseerimise ja keskkonnamuutustega seotud raskustele.

Mail notification 

Registreeru uudiste saamiseks