Parlament hääletab Euroopa piiri- ja rannikuvalve 10 000 operatiivtöötajaga alalise korpuse loomist  

Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed uusi meetmeid Euroopa piiri- ja rannikuvalve tugevdamiseks.

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit (Frontex) tugevdatakse eesmärgiga parandada reageerimist uutele väljakutsetele julgeoleku ja rände valdkonnas.

ELi riikide toetamiseks välispiiride haldamisel, ebaseaduslike rändajate tagasisaatmisel ja võitluses piiriülese kuritegevusega luuakse 10 000 operatiivtöötajaga alaline korpus. Korpus alustab tööd 5000 töötajaga 2021. aastal ja on täielikult toimiv 2027. aastaks.


arutelu: kolmapäeval, 17. aprillil

hääletus: kolmapäeval, 17. aprillil

pressikonverents: kolmapäeval, 17. aprillil kell 16.30 raportöör Roberta Metsola (EPP, MT) ja Euroopa Komisjoni voliniku Dimitris Avramopoulosega (kinnitamisel)