Muud päevakorrapunktid 

Lisaks tuleb täiskogu istungil arutlusele:

 • Arutelu Brexiti tähtaja pikendamise teemal, kolmapäeval
 • Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Uued eeskirjad lühiajaliste viisade jaoks, arutelu ja hääletus kolmapäeval
 • Õigusriigi olukord Rumeenias, arutelu esmaspäeval
 • Läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Veokite CO2 heite piirnormid, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • InvestEU programm, arutelu ja hääletus kolmapäeval
 • Lõhkeainete lähteainete turustamine ja kasutamine, hääletus teisipäeval
 • Programm „Euroopa horisont“ pikendamine 2021-2027 perioodiks, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Riskide vähendamine pangandussüsteemis, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • ELi finantsjärelevalveametite tugevdamine, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Euroopa Kaitsefond, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas, hääletus teisipäeval
 • Euroopa Tööjõuamet, hääletus teisipäeval
 • OLAFi juurdlused ja koostöö Euroopa Prokuratuuriga, hääletus teisipäeval