Kuidas Euroopa Parlamendi liikmed valitakse? 

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad iga viie aasta järel. Järgmised valimised toimuvad 23.–26. mail 2019, eelmised toimusid 22.–25. mail 2014.

Igast riigist valitakse Euroopa Parlamenti kindel arv liikmeid. Kõige vähem liikmeid (kuus) valitakse Maltast, Luksemburgist, Küproselt ja Eestist ning kõige rohkem (96) Saksamaalt. Kokku on liikmeid 751. Kuna Ühendkuningriigist valitud 73 liiget lahkuvad peatselt ametist, on parlamendiliikmed ja nõukogu kokku leppinud, et alates 2019. aasta valimistest vähendatakse parlamendiliikmete arvu 751-lt 705-le. Ära kaotatavad kohad jäetakse varuks juhuks, kui ELiga ühineb veel mõni riik. Ühendkuningriigi parlamendiliikmetest vabanevad ülejäänud kohad jagatakse seni alaesindatud riikide vahel.

Liikmesriike esindavate parlamendiliikmete arv on kindlaks määratud Euroopa Liidu aluslepingutes. Suurema rahvaarvuga riikidel on rohkem kohti kui väikestel, kuid väikestel riikidel on kohti rohkem, kui neile puhtalt proportsionaalsuse põhimõtte alusel jaguks. Sellist süsteemi nimetatakse kahaneva proportsionaalsuse põhimõtteks.

Euroopa Parlamendi valimistel järgitakse peamiselt riigisiseseid valimiseeskirju ja -tavasid, kuid kinni tuleb pidada ka teatavatest ühtsetest ELi reeglitest, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 1976. aasta aktiga.

23.–26. mail 2019  ; toimusid viimased Euroopa Parlamendi valimised

Jaga seda tsitaati: