Mis on Euroopa Parlament? 

Euroopa Parlament on institutsioon, kes võtab koos Euroopa Liidu Nõukoguga (kes esindab liikmesriikide valitsusi) vastu Euroopa Liidu eelarve ja valdava osa õigusakte. Parlament on Euroopa Komisjoni presidendi valimisel peamine otsustaja ja hoolitseb ka selle eest, et teised ELi institutsioonid töötaksid demokraatlikult.

Euroopa Parlamendi liikmed valitakse liikmesriikides ja nad esindavad 500 miljoni ELi kodaniku huve. Euroopa Parlament on saanud tänu aja jooksul Euroopa Liidu aluslepingutes tehtud muudatustele ulatusliku seadusandliku ja eelarvepädevuse.