Puuetega inimeste pääs Euroopa Parlamenti 

Aastate jooksul on tehtud arvukalt täiendusi ja uuendusi, et puuetega külastajatel, töötajatel ja parlamendiliikmetel oleks kergem parlamendihoonetesse siseneda. Hoonete laiendamise, renoveerimise või kohandamise projektide puhul peab puuetega inimestele mugava sissepääsu tagamine algusest peale olema prioriteetne ülesanne.


Kõigil parlamendihoonetel on vähemalt üks sissepääs, mida saab kasutada ratastooliga sisenemiseks. Parlamendi kõigis kolmes töökohas (Brüssel, Strasbourg ja Luxembourg) on parklates reserveeritud kohad puuetega autojuhtidele. Kohvikutes on spetsiaalsed lauad ja kassad ratastooli kasutajatele. Parlamendi ruumides on lubatud kasutada teenistuskoerte abi.

Puuetega inimeste pääs Euroopa Parlamenti © Euroopa Parlament  

Lisaks füüsilist sissepääsu ja liikumist hõlbustavatele meetmetele on viimaste aastatega järjest rohkem tähelepanu pööratud ka digitaalsete abivahendite arendamisele. Need on saadaval nõudmisel. Kuulmispuudega isikud saavad kasutada induktsioonsilmust ja ettetellimisel viipekeeletõlgi teenuseid. Vaegnägijate abistamiseks on kasutusel sellised lahendused nagu rahvusvahelises pimedate kirjas trükised ja kuvarid, lugemist abistavad vahendid ja kuvalugeri programmid.


Kooskõlas ELi direktiiviga avaliku sektori asutuste veebisaitide juurdepääsetavuse kohta on parlamendi veebisaiti kohandatud nii, et see vastaks veebi kättesaadavuse algatuse suunistele. Veebilehed on tehtud selgemaks ja lihtsamini kasutatavaks ning sisu jääb ka kuvalugerit kasutades samaks. Ka multimeedia sisu on tänu subtiitritele ja transkriptsioonile paremini jälgitav.