Kui suur on Euroopa Parlamendi eelarve? 

Euroopa Parlamendi 2018. aasta eelarve oli 1,95 miljardit eurot, millest 44% moodustavad personalikulud, peamiselt töötasud ligi 7000 ametnikule ja fraktsioonide töötajale. Eelarve hõlmab ka suulist tõlget, välistõlkeid ja personali reisikulusid.


Kuna parlament on demokraatlikult valitud institutsioon, kellel on oluline roll kõigi liikmesriikide jaoks siduvate õigusaktide ettevalmistamisel ja vastuvõtmisel, on suur osa parlamendi töötajatest tõlkijad ja tõlgid. Tänu tõlkele saavad nii parlamendiliikmed kui ka kodanikud parlamendi tööga paremini kursis olla.


Umbes 22% 2018. aasta eelarvest moodustavad parlamendiliikmete kulud, sealhulgas palgad, reisi- ja bürookulud ning assistentide töötasud.


Parlamendi hoonetele kulus 2017. aasta eelarvest 13%. Need kulud hõlmavad hoonete rentimist, ehitamist, hooldus- ja turvateenuseid ning jooksvaid kulusid kolmes peamises töökohas – Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis – ning parlamendi büroode kulusid 28 liikmesriigis.


16% kulub teabepoliitikale ja haldusele, sh infotehnoloogiale ja telekommunikatsioonile. Fraktsioonide tegevuskulude osakaal eelarves on 6%.