Üksikkülastajad ja rühmad Euroopa Parlamendis 

Igal aastal külastab Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi istungisaali umbkaudu 450 000 inimest. Nende hulgas on nii liidu kodanikke kui ka külalisi kaugemalt. Palju on külastajarühmi (rohkem kui 9000 aastas), kuid viimastel aastatel on kasvanud ka üksikkülastajate arv.

Euroopa Parlament on veendunud, et inimestel peab olema lihtne parlamenti pääseda ning selle ruumide ja tegevusega tutvuda, kuivõrd selgus ja jälgitavus tugevdavad Euroopa Liidus demokraatlike õiguste kasutamist. Kuna Brüsselisse ja Strasbourgi sõit võib paljude liidu kodanike jaoks olla pikk ja kulukas, aitab parlament osa rühmade kulusid katta (see puudutab umbes 80 000 külastajat).Brüsselis saab lisaks parlamendihoonetele külastada ka Parlamentariumi (parlamendi külastuskeskus) ja Euroopa Ajaloo Maja, mis asuvad väljaspool parlamendi tööruume ja on avatud ka nädalavahetusel. 2018. aastal tutvus nendega umbkaudu 470 000 inimest. Strasbourgis täidab sama ülesannet Simone Veili nimeline parlamentaarium oma panoraamkino ja interaktiivsete vahenditega.

Üksikkülastajad ja külastajarühmad Euroopa Parlamendis © Euroopa Liit 2018  

Rühmad

Paljud tulevad Brüsselisse ja Strasbourgi istungisaali vaatama ja parlamendi arutelusid jälgima külastajarühma koosseisus. Osa rühmi on parlamendiliikmete kutsutud, osa omaalgatuslikud. Rühmi võtavad vastu parlamendi töötajad, kes annavad ülevaate parlamendi tegevusest ja tähtsusest. Soovi ja võimaluse korral korraldatakse rühmadele kohtumisi parlamendiliikmetega. Strasbourgis saavad külastajad väljaspool istungiaega tellida multimeediagiidiga (või ilma selleta) ekskursiooni sealses sümboliterohkes parlamendihoones – Louise Weissi hoones.


Üksikkülastajad

Euroopa Parlament on avatud ka üksikkülastajatele. Igal aastal pääseb umbes 80 000 üksikkülastajat kindlaksmääratud aegadel Brüsseli istungisaali rõdule. Neile antakse kaasa multimeediagiid. Neil on veel võimalus kuulata ettekannet parlamendi tegevusest või jälgida rõdult täiskogu istungit. 2017. aastal laiendati üksikkülastajate külastusvõimalusi ka Strasbourgi parlamendihoones. Seal saab nüüd samuti teha ringkäigu multimeediagiidi saatel. 2018. aastal kasutas seda uut võimalust umbkaudu 40 000 inimest ja tendents on tõusev.

Sponsoreeritud rühmad


Piiratud arv inimesi saab parlamenti külastada parlamendiliikmete kutsutud külalistena ja parlamendi toetusel. Sellised külastajarühmad saavad toetust reisi-, majutus- ja toitlustuskulude osaliseks katmiseks. Niisuguseid rühmi on igal aastal 2500 ja neis on kokku umbes 80 000 külastajat.

Iga parlamendiliige tohib toetada kuni 110 külastajat aastas (vähemalt 10-liikmelistes rühmades). Parlamendiliige võib Strasbourgi (täiskogu istungi ajaks) või Brüsselisse kutsuda kuni viis rühma aastas.


Neid võtavad vastu parlamendi ametnikud, kes annavad neile EList ja parlamendist interaktiivses vormis ülevaate. Rühmad kohtuvad ühe või kahe parlamendiliikmega ja saavad käia istungisaali külastajate rõdul.


Neid rühmi puudutavate taotluste ja rahaliste toetustega tegelevad parlamendi töötajad. Toetust makstakse pangaülekandega, kuid väikese osa rahast (kuni 40 eurot külastaja kohta) võib maksta rühma juhile, nii et seda saaks kasutada külastuse päeval. Toetuse suurus arvutatakse kolme teguri põhjal ja korrutatakse külastajate arvuga. Arvutuste aluseks on reisikulud kilomeetrite järgi (0,09 eurot kilomeetri kohta) rühma reisi lähtekohast Brüsselisse või Strasbourgi, ööbimise korral majutuskulud (60 eurot) ning toiduraha (40 eurot). Hüvitatakse ainult tegelikud kulud.


Parlament annab osale külastajarühmadele toetust reisikulude katteks. © Euroopa Parlament  

Lahtiste uste päevad

Igal aastal mai alguses korraldab parlament Strasbourgis ja Brüsselis lahtiste uste päevad. 2018. aastal kasutas seda parlamendiga tutvumise võimalust Strasbourgis 9000 ja Brüsselis 15 000 inimest. 2019. aastal on lahtiste uste päevad 4. mail Brüsselis ja 19. mail Strasbourgis.