Parlamentarium 

2011. aasta oktoobris avati Brüsselis Euroopa Parlamendi külastuskeskus – Parlamentarium. See on Euroopa parlamentide külastuskeskuste hulgas suurim ja ainus, kus on võimalik teavet saada 24 keeles. Mitmesuguste interaktiivsete multimeediavahendite abil antakse Parlamentariumis ülevaade Euroopa Parlamendi ja teiste ELi institutsioonide tööst. Külastajad saavad näha ja kuulda, kuidas tehakse liidu poliitilisi otsuseid, mis nende igapäevaelu otseselt või kaudselt mõjutavad. Parlamentarium töötab 24 keeles. Viipekeeletõlge on kättesaadav neljas keeles (inglise, prantsuse, hollandi ja saksa keeles).

Keskus on kõigile tasuta ja avatud iga päev. Seda külastab umbes 1000 inimest päevas. Parlamentarium on üks Brüsseli kümnest enim külastatud vaatamisväärsusest.

Parlamentarium on mõeldud igas vanuses lastele ja täiskasvanutele. 8–14-aastastele pakutakse eakohaseid ühetunniseid ekskursioone. Lapsed saavad kasutada ka spetsiaalselt neile mõeldud multimeediagiidi.

Keskkooliõpilastele pakub Parlamentarium populaarset rollimängu, milles jäljendatakse Euroopa Parlamendi tööd. Õpilased asuvad parlamendiliikmete rolli ja peavad läbirääkimisi õigusaktide üle, mis puudutavad kõiki eurooplasi ja nende igapäevaelu.

Paramentariumi külastajad © Euroopa Liit 2011 – EP  

Kas teie kodukandis on oma parlamentaarium?


Euroopa Parlament on loonud ka väiksemaid külastuskeskusi liikmesriikides, et inimestele lähemale tulla.

2016. aastal avati Berliini Euroopa Majas külastuskeskus, mis kannab nime Erlebnis Europa – Euroopa Elamus. See rajati Euroopa Parlamendi algatusel koostöös Euroopa Komisjoniga. Seal saab külastaja kasutada mitmesuguseid multimeediavahendeid ja osaleda simulatsioonimängus Euroopa Parlamendi liikme või Euroopa Komisjoni voliniku rollis.

2017. aastal avati Strasbourgis Simone Veili nimeline parlamentaarium, mis sarnaneb Brüsseli Parlamentariumiga. See on nüüd osa Strasbourgi parlamendihoone külastuse programmist ning aitab külastajatel paremini mõista Euroopa Parlamendi tegevust ja mõju inimeste elule.