Antolín Sánchez Presedo  

Halvad laenud olid finantskriisi ja sellele järgnenud võlakriisi üheks peamiseks põhjuseks. Euroopa Parlamendi liige, Hispaania sotsiaaldemokraat Antolín Sánchez Presedo on koostanud raporti, millega soovib paremini kaitsta hüpoteeklaenude võtjaid ning kehtestada üle Euroopa laenuandjatele sarnasemad nõuded. See aitaks luua paindlikuma ja stabiilsema turu, mis töötaks inimeste ja reaalmajanduse hüvanguks.

Lõtv laenupoliitika oli üks põhjustest, mis viis 2008. aastal finantskriisini. Kas me oleme endiselt ohus?


Ülelaenamine on endiselt kriisi keskmes. Hüpoteeklaenude turu reguleerimine oleks esimene oluline samm selle vastu võitlemisel.  


Järgmine samm on tagada, et vastutustundetu laenuandmine ja laenuvõtmine ei kahjusta hoiustajaid ja maksumaksjaid, sellest ei tohiks tekkida järjekordseid kriise.


Teie raport põhineb Euroopa Komisjoni ettepanekul, kuid Te laiendasite märgatavalt algset ulatust. Mis oli puudu?


Me lisasime kolm uut peatükki. Üks käsitleb finantsharidust ning seda, mida inimesed enne hüpoteeklaenu võtmist teadma peavad. Seejärel vaatame, mis juhtub, kui inimesed on hüpoteeklaenu lepingule alla kirjutanud. Me nimetame seda krediidilepingu nõuetekohaseks täitmiseks.


Viimane uus peatükk käsitleb turu läbipaistvust. Selle mõte on hõlbustada iga hüpoteeklaenu jälgimist ning näiteks luua hüpoteeklaenude register. Hüpoteeklaenude koondamisel finantsinstrumentideks oleks igal ajahetkel teada, millised hüpoteeklaenud kogumis on. See muudaks turud palju stabiilsemaks.


Laenuandjate reguleerimine on vaid arutelu üks osa. Kuidas Te saate aidata laenuvõtjaid?


Finantsharidusel, kvaliteetsel teabel ja professionaalsel nõustamisel on keskne roll. Lisaks vajame õiglase ja paremini tasakaalustatud kahepoolse suhte jaoks usaldusväärset laenuandmistava.


Ühe näitena käsiteleme paindlikumaid lepinguid ja makseid, mida saab laenaja olukorraga kohandada ning mis lubavad laenu enneaegset tagasimaksmist. Samuti räägime laenuandja vahetamise võimalusest ning välisvaluutas võetud laenu ülekandmise võimalusest koduvaluutasse, et vältida riske, millega enamik inimesi lihtsalt toime ei tule.


Kuidas Te vastate muredele, et täiendavad Euroopa Liidu (EL) regulatsioonid võivad osades liikmesriikides laenuvõtjad ohtu seada, kuna hüpoteeklaenude turud on Euroopa lõikes erinevad?


Ma arvan, et mitmekesisus on ELi jaoks väga hea. Parimal juhul kohaldatakse tooted tarbijate vajadustega. Kuid kõige olulisem on tagada järjepidev ja usaldusväärne hüpoteeklaenude turg ning vältida selle tasakaalust väljumist, mis võib mõjutada finantsinstitutsioone ning seeläbi ka kodanikke ja maksumaksjaid.


Me peaksime mitmekesisust riikide tasandil pidama rikkuseks ja säilitama abistamise ja proportsionaalsuse, kuid me peame eemaldama riikide siseturu tõkked. Toimivad mudelid, mis põhinevad juurdunud õiguslikel ja kultuurilistel traditsioonidel, tuleks alles jätta. Ent mitmekesisus on oluline ka innovatsiooni ja finantsalase kaasatuse jaoks, sest see võimaldab luua vajadustele kohandatud tooteid. Sama suurus kõigile lihtsalt ei sobi.


Siiski teeme ettepaneku Euroopa hüpoteeklaenu peamise identifikaatori loomiseks, et edendada tingimusi, mille alusel kõik saaksid võrdsetel alustel kasumit. Me soovime ka tagada krediidiandjatele võrdsed tingimused Euroopa tasandil ja seega suurendada tarbijate valikut. Kasvav konkurents peaks suurendama lisandväärtust tarbijatele. Kui tarbijad saavad turult kasu, juhib see konkurentsi.


Teie aruandes nõutakse ühtlasi hüpoteeklaenude paremat kättesaadavust nendele, kes on meelevaldselt kõrvale jäetud. Kuidas see toimima peaks?


Ma usun, et tooted peaksid olema kohandatud selliselt, et võetakse arvesse tarbijate erinevat olukorda. Näiteks arvame, et tarbija krediidivõimekuse hindamisel tuleks arvestada sotsiaaltoetustega. Samuti peame vältima tõrjumist, mida põhjustavad ebatäpne informatsioon ja üksnes automaatsel krediidikvaliteedi tulemusel põhinevad otsused.


Finantssüsteem peab taaskord teenima perede ja ettevõtete vajadusi, reaalmajanduse vajadusi. Selleni jõudmiseks vajame suuremat paindlikkust, suuremat kaasatust, rohkem stabiilsust ja palju tihedamat konkurentsi.


Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon on saanud ligi 1000 muudatusettepanekut. Kuivõrd keeruliseks võib selle raporti heakskiitmine osutuda?


Minu hinnangul on olemas hea tahe kompromissini jõudmiseks. Ma loodan, et me suudame lõpuks anda kodanikele ambitsioonika vastuse, sest parlament peab tagama, et hüpoteeklaenude turg on Euroopa tasandil tõhusam, dünaamilisem, järjepidevam ja usaldusväärsem. Arvatavasti on meil võimalik oma töö järgmisel kuul lõpule viia. Pärast seda, kui komisjon oma seisukoha kinnitab, on võimalik alustada läbirääkimisi ELi Nõukoguga.