Resolutsiooni autor, Prantsusmaad esindav roheline José Bové 

Euroopa Liit (EL) peaks edendama kohalike põllumajandustoodetega kauplemist, tagades ühtlasi kvaliteedi ja mitmekesisuse, ütleb Euroopa Parlamendi saadik José Bové. Tegemist on vastusega Euroopa Komisjoni teatisele, mis keskendub ühenduse põllumajandustoodete ja maitsete edendamisele. Bové rääkis komisjonile vastuseks olevast resolutsioonist lähemalt, teisipäeval, 18. septembril sai see ka heakskiidu parlamendi põllumajanduskomisjonis.

Mis peaksid olema ELi eesmärgid põllumajandustoodete promomisel?


On oluline arendada säästlikku ja kohalikku põllumajandust, Euroopa tarbijad peavad saama suhu kohaliku toodangu  maitse. Hetkel on olemas riiklik ja rahvusvaheline turg, kuid esineb ka kohaliku tasandi põllumajandus. See annab elatist miljonitele põllumeestele, kes toodavad ainulaadseid kvaliteetseid tooteid, kuid keda peab laiemalt promoma.


Minu raport esindab parlamendi esimesi samme selles vallas. Nüüd on Euroopa Komisjoni kord käia välja plaan. Usun, et seejärel oleme võimelised välja töötama kava ja eelarve.


Komisjoni teatis räägib Euroopa maitsete edendamisest. Kuidas see võiks toimuda?


Koostöös põllupidaja, tema maatüki ja sealt pärineva saagi eri maitsetega. Ardèche'is (piirkond Prantsusmaal) toodetud juust ei maitse samamoodi kui Rumeenias toodetud juust. Me peaks need erinevused Euroopas uuesti avastama.


Masstoodang on olnud aastaid meie ees. Kuid on veel midagi, mida ei tasu unustada, nimelt küsimus tervislikkusest. Kui meil on masstoodangu asemel mitmekesisus, suudavad ka taimed ja loomad haigustele paremini vastu panna, sest põllupidajad ei pea kasutama kemikaale ja antibiootikume.   


Soovitate oma raportis kodanike ja põllupidajate lähenemist. Kuidas selleni jõuda?


Edendamine peaks keskenduma kohalikele turgudele ja kohtadele, kus kohalike tooteid müüakse. Selles vallas on juba palju kogemusi, lihtsalt promomist peab olema rohkem ja see peab toimima paremini.


Näiteks on mõnedes linnades kohalikku toodangut müüvad poed muutunud alternatiiviks supermarketitele. Vahendajatest loobumine lubaks põllumeestel omada paremat kontrolli kauba levitamise üle ja seega rohkem teenida.