Sissejuhatus digiajastusse – tutvu sõnavaraga! 

 
 

Jaga seda lehte: 

Pilvraalimine? ©BELGA_Zoonar_N_Menijes 

Euroopa Komisjon tutvustab värskeid õigusloomeettepanekuid e-kaubanduse edendamiseks parlamendi täiskogul kolmapäeval, 25. mail. Muu hulgas puudutavad ettepanekud põhjendamatu geoblokeeringu kaotamist ja piiriüleste pakiveoteenuste hindade läbipaistvust. Viime sind täiskogul toimuva debati eel kurssi digisõnavaraga.

Suurandmed ehk big data – äärmiselt suur kogus andmeid, mille puhul võib tegemist olla näiteks ostu-müügitehingute ajalooga või GPS-signaalide arhiiviga. Suurandmete puhul on arutelu kohaks nii omandiküsimus kui andmekaitse.


Pilvraalimine ehk cloud computing – andmete töötlemiseks ja säilitamiseks kasutatakse üle veebi koondatud arvutivõimsust. Pilvteenuste abil saab ressurssi paremini jagada ja seega vähendada kulusid, kuid samal ajal väheneb andmete turvalisus.


E-kaubandus ehk e-commerce – kaupade ja teenuste ost-müük läbi veebi. Euroopa Komisjoni andmetel ostleb ELis piiriüleselt veebis vaid 15 protsenti tarbijatest, üheks probleemiks on tarnekulud.


Geoblokeering ehk geo-blocking – ühes riigis pakutavatele veebiteenustele on teises riigis ligipääs keelatud. Tihti ei ole see põhjendatud, sest teenusepakkuja soovib regiooniti müüa teenuseid või kaupu erineva hinnaga.


Tänavu jaanuaris vastu võetud resolutsioonis nõuab parlament, et lõppeks põhjendamatu ligipääsu piiramine veebis pakutavatele kaupadele ja teenustele IP- aadressi, postiaadressi või krediitkaardi väljastanud riigi alusel.

 

Asjade internet ehk internet of things – interneti on ühendatud erinevad nutikad seadmed, sõidukid ja ehitised, mis edastavad omavahel infot. Kasutajal on võimalik seadmete tööd värkvõrgus reguleerida.


Euroopa peab haarama kinni võimalustest, mida pakuvad uued tehnoloogiad nagu asjade internet, pilvraalimine, suurandmed ja 3D-printimine, seisab jaanuaris kinnitatud resolutsioonis.


Rändlusteenused ehk roaming – võimalus pärast oma tavavõrgust lahkumist, näiteks välismaale reisides, mobiiliseadmega helistada, sõnumeid saata ja veebis käia. Mobiiliteenuste rändlustasud alanesid ELis tänavu 30. aprillist ja kaovad 15. juunist 2017.


Võrguneutraalsus ehk net neutrality – põhimõte, mille järgi peavad internetiühenduse pakkujad kohtlema võrdselt kõiki veebiteenuseid ja kogu edastavat infot. See tähendab, et ühenduse pakkuja ei tohi blokeerida või aeglustada konkurentide tegevust.


Võrguneutraalsuse tagamine on osa telekomipaketist, mis jõustus tänavu 30. aprillil.


Euroopa Komisjoni digivolinik Andrus Ansip tutvustab ettepanekuid e-kaubanduse edendamiseks täiskogul kolmapäeval, Eesti aja järgi kella16.45 paiku. Vaata otse.