Kuidas EL 2018. aastal digiteenuste kättesaamist koguni kuuel moel parandas 

 
 

Jaga seda lehte: 

©AP Images/European Union-EP 

Riigipõhise ümbersuunamise lõpetamine, avalikes kohtades tasuta WiFi ühenduse rahastamine ja palju muud. Mida tegi Euroopa Parlament 2018. aastal veebikasutuse hõlbustamiseks?

Reisida, ostelda, vaadata ja helistada kogu ELis ilma tõkete ja lisakuludeta. Just seda tähendabki ELi digitaalne ühtne turg, mille nimel parlament töötab.


Veebis ostlemine nüüd riigipõhise ümbersuunamiseta


Alates 3. detsembrist 2018 ei pea tarbijad enam asukohapõhise tõkestusega leppima. 2018. aasta veebruaris kiitis Euroopa Parlament heaks määruse, mis teeb lõpu asukohapõhisele tõkestusele ja kohustab jaemüüjaid pakkuma tarbijatele kaupu ja teenuseid samadel tingimustel kõikjal ELis, vaatamata sellele, kus ostja asub.


Internetis ostlejad ei pea enam sellist diskrimineerimist taluma. Riigipõhine ümbersuunamine veebisaidi kohalikule lehele on keelatud. Uute reeglitega on soodsamaks muutunud näiteks kodumasinad, elektroonika, riided, hotellimajutus, renditeenus ja ürituste piletid.

Parem postipakkide piiriülene kättetoimetamine


ELi internetituru avamisega tuleb parandada ka kättetoimetamise tingimusi ja tarbijakaitset. Et postipakkide kättetoimetamine teistesse ELi riikidesse odavamaks ja tõhusamaks muuta, kiitis Euroopa Parlament 2018. aasta märtsis heaks uue määruse, mille eesmärk on muuta postipakkide piiriülese kättetoimetamise turg läbipaistvamaks ja konkurentsivõimelisemaks ning vähendada tõkkeid, mida tarbijad ja e-jaemüüjad internetis toodete ostmisel ELis kogevad. See määrus jõustus 2018. aasta mais.

18.

Tasuliste sisuteenuste kättesaadavus kõikjal ELis


Enam kui pooled (53 %) ELi kodanikest vaatavad filme ja teleseriaale veebis rohkem kui kord nädalas. Alates 2018. aasta aprillist saavad nad seda teha ka siis, kui nad asuvad mõnes teises ELi liikmesriigis. Kõigis ELi liikmesriikides kohaldatav kaasaskantavuse määrus võimaldab tarbijatel kasutada kaasaskantavaid veebisisuteenuseid ELis reisides samal viisil, kui nad neid kodus kasutavad. Seda määrust kohaldatakse kõigi veebisisuteenuste pakkujate suhtes.

Avalikes kohtades tasuta WiFi ühenduse rahastamine


Digitoodete kasutamiseks on vaja usaldusväärseid kiirühendusi. Kõikjal ELis avalikes kohtades tasuta WiFi ühenduse edendamiseks mõeldud rahastamiskava WiFi4EU taotluste esitamine avati 2018. aastal. Euroopa algatuse WIFI4EU eesmärk on viia 2020. aastaks tasuta kiire WiFi ühendus enam kui 6000 kogukonnani üle kogu Euroopa Liidu. Taotluse on esitanud juba üle 21 700 omavalitsuse. Edukad taotlejad kuulutatakse välja detsembris ning WiFi paigaldatakse 2019. aastal.

Tulevaste normidega muutuvad odavamaks rahvusvahelised kõned ja 5G

Euroopa Parlament kiitis novembris heaks telekommunikatsiooni paketi. Sellega kehtestatakse alates 15. maist 2019 ELi liikmesriikide vaheliste telefonikõnede minutihinna piirmääraks 19 senti ja tekstisõnumi hinnaks kuus senti. Paketiga tahetakse soodustada ka investeeringuid 5G ühenduvuse tagamiseks Euroopa linnades 2020. aastaks.


Isikuandmete kaitse üldmäärus


Isikuandmete kaitse üldmäärus on täielikult kohaldatav alates 25. maist 2018. Eeskirjadega antakse tarbijatele suurem võim oma digitaalse kohalolu üle: muu hulgas on neil õigus saada teavet oma andmete kasutamise kohta ning lasta kustutada sisu, mida nad ei soovi enam internetis näidata.