Euroopasisesed telefonikõned nüüd odavamad  

 
 

Jaga seda lehte: 

Alates 15. maist ei või telefonikõned ELi liikmesriikide vahel maksta üle 19 sendi minutis ja tekstisõnumite hind peab edaspidi jääma kuue sendi piiresse.

Kuigi telefonikõnede hinnad on viimastel aastatel pidevalt langenud ja EL on juba kaotanud rändlustasud, oli helistamine teistesse ELi liikmesriikidesse endiselt kallis. Alates 15. maist kehtib aga uus rahvusvaheliste kõnede kord.

Rahvusvaheliste telefonikõnede uued hinnad tulenevad Euroopa elektroonilise side seadustikust, mille Euroopa Parlament 14. novembril 2018 heaks kiitis. Nende aluseks on digitaalse turu strateegia, millega soovitakse tagada, et digitaalmajanduses ja -ühiskonnas saavad osaleda kõik eurooplased, olenemata asukohast või sissetulekust.

Lisateavet soodsamate kõnede tagamiseks kehtestatud uue korra kohta saate meie videost ja novembrikuisest artiklist.