Saadikud andsid veebruari esimesel täiskogul heakskiidu õigusloomele, mis lihtsustab dokumentide tunnustamist kogu ELis. Samuti toetas parlament kriminaalkaristuste kohaldamist finantsturu manipuleerijatele ning nõuab Euroopa Liidu tegevuskava koostamist soolisel orientatsioonil põhineva diskrimineerimise vastu võitlemiseks. Istungitesaalis pidas kõne Itaalia president Giorgio Napolitano, kes hoiatas rahvusliku egoismi ja iganenud konservatismi eest.

Kolmapäeval parlamenti saabunud Itaalia riigipea sõnul on kätte jõudnud Euroopa integratsiooni tõehetk. "Peame andma sama kirgliku signaali, nagu seda tegid liidrid enne meid," lausus Napolitano saadikutele.


Teisipäeval sai heakskiidu raport, millega EP nõuab Euroopa Liidu tegevuskava lesbide, geide, biseksuaalide ning trans- ja intersooliste (LGBTI) inimeste põhiõiguste kaitsmiseks. 2013. aastal ELis tehtud uuringu järgi on 47 protsenti LGBTI-inimestest pidanud tundma diskrimineerimist. Sarnased tegevuskavad on juba olemas romide ja puuetega inimeste jaoks.


Liikmesriigid ja EL peavad kehtestama reisipiirangud inimestele, kes isiklikult vastutavad Ukraina meeleavaldajate surma eest, seisab neljapäeval hääletuse läbinud resolutsioonis. Samuti tuleb ELis külmutada nende isikute vara. Eraldi resolutsioonis kritiseeris EP Venemaad, kuna viimane rakendab Euroopa Liidu idanaabrite kallal majanduslikku ja poliitilist survet.


Dokumentide tunnustamine, turumanipulatsioon


Teisipäeval sai kinnituse õigusloome, mis lihtsustab dokumentide ehtsuse kinnitamist teises liikmesriigis. Muudatuste eesmärgiks on bürokraatia vähendamine ja vaba liikumise toetamine. Tulevikus hakkavad kehtima ühtsed dokumendivormid muu hulgas sünni-, surma- ja abielutunnistustele, aga ka elukoha, kodakondsuse ja karistusregistrikande puudumise tõestamiseks.


Finantsturgude manipuleerijad ja siseinfo lekitajad võivad tulevikus minna pikaks ajaks vangi. Vastavad reeglid said istungitesaalis heakskiidu teisipäeval. Karmid karistusmäärad tõstavad finantsturu usaldusväärsust ja kaitsevad investoreid.


Istungijärgul olid ka päevakorral pangandusliidu kõnelused EP ja ELi Nõukogu vahel. Neljapäeval kinnitas täiskogu parlamendi läbirääkijate mandaadi pankade ühtse kriisilahendusmehhanismi küsimuses. Eelkõige seisab parlament selle eest, et maksumaksja raha võetakse pankade päästmisel käiku viimase võimalusena.


Lennureisijad, muusika veebis


Kolmapäeval sai heakskiidu lennureisijate õiguste tugevdamine. Praegu saavad vaid kaks protsenti ühenduse lennureisijatest pärast kaebuse esitamist kompensatsiooni.


Veebipõhise muusikateenuse pakkujatel on peagi lihtsam endale saada kogu Euroopat katvaid litsentse. Teisipäeval kinnituse saanud õigusloome peaks ühtlasi tõukama tagant teenuste arendamist ja kaitsma paremini artiste.


Kolmapäeval läbisid hääletuse uued reeglid, mis aitavad ära hoida väljastpoolt ELi pärit hooajatöötajate ärakasutamist, tagades neile ühtlasi inimväärikad elamistingimused. Iga aasta saabub ühendusse üle 100 000 hooajatöötaja.


Loodusvarade jätkusuutliku ammutamise ja arktilise ökosüsteemi säilitamise nimel sai kolmapäeval heakskiidu Taani, Gröönimaa ja Euroopa Liidu suhete ülevaatamine. Lisaks läbis teisipäeval hääletuse määrus, mille alusel käsitletakse teemandikaubanduses Gröönimaad ELi osana.