Veebruaris kogunes Euroopa Parlament Strasbourgis istungijärgule kahel korral. Kuu viimasel nädalal toimunud teisel täiskogul olid peateemade hulgas Ukraina olukord pärast president Viktor Janukovõtši tagandamist, uute autode lubatud CO2-heitmed ning tubakatoodete müügipiirangute karmistamine. Istungitesaalis pidas kõne Tšehhi Vabariigi president Miloš Zeman.

Vaikuseminut täiskogu avamisel oli pühendatud Ukraina rahutustes hukkunutele. Kolmapäeval toimunud arutelul keskendusid fraktsioonide esindajad aga Ukraina tulevikustsenaariumitele.


Enim puudustkannatavate inimeste toetamiseks mõeldud ELi fondi eelarve perioodil 2014–2020 on 3,5 miljardit eurot. Vastavale ELi Nõukogu ja EP kokkuleppele andis täiskogu heakskiidu teisipäeval. Fond on mõeldud toidu, esmase materiaalse abi ja sotsiaalse kaasamise jaoks.


Euroopa Liidu riigid peavad võitlema prostitutsiooniga, karistades kliente, mitte prostituute, seisab kolmapäeval hääletuse läbinud omaalgatuslikus raportis.


Kinnituse saanud tubakadirektiivi järgi suurenevad terviseohu hoiatused suitsupakkidel 65 protsendini. Kui e-sigaretid lubavad aidata kaasa suitsetamisest loobumisele, siis tuleb neid käsitleda meditsiinitoodetena, ilma sellise lubaduseta võib neid aga käsitleda tubakatoodetena, seisab direktiivis, mis läbis hääletuse kolmapäeval.

 

eCall, CO2, kriminaaltulu

 

Lisaks läbis kolmapäeval hääletuse õigusloome, mille alusel peab õnnetuse korral automaatselt häirekeskust teavitav eCall-süsteem olema paigaldatud autode uutesse mudelitesse alates 2015. aasta oktoobrist.

 

Teisipäeval said aga heakskiidu nõuded uute autode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heitmetele. Süsinikdioksiidi heitmetele aastaks 2020 seatav sihttase on 95 grammi kilomeetri kohta.


Samal päeval kiitis parlament heaks eeskirjad, mille alusel on riiklikel ametivõimudel lihtsam külmutada ja konfiskeerida kriminaalset vara üle kogu Euroopa Liidu.


Ligipääs avaliku sektori veebilehtedele


Avaliku sektori veebilehed peavad muutuma kättesaadavaks kõigile, sealhulgas vanematele ja puuetega inimestele. Vastav õigusloome sai EP heakskiidu teisipäeval. Hetkel on rohkem kui 167 miljoni ELi kodaniku jaoks raskendatud teenustele ligipääs avaliku sektori veebilehtedel.


ELi saabuvate ebaseaduslike sisserändajate peamine maismaamarsruut kulgeb läbi Türgi, mille tõttu allkirjastasid pooled tagasivõtulepingu 2013. aasta detsembris. Kolmapäeval andis sellele heakskiidu parlament.

 

Lisaks toetas parlament kolmapäeval õigusloomet, mille alusel peaks suurenema konkurents raudtee reisijateveo teenusepakkujate vahel ja paranema teenuste kvaliteet. Neljas raudteepakett peaks lihtsustama uute ja väiksemate tegijate turuletulekut. Samuti ühtlustatakse sertifitseerimismenetlusi, mis vähendab aega ja kulu uute rongide kasutuselevõtmisel.