Parlamendis on kolmapäeval hääletusel uue Euroopa Komisjoni ametissenimetamine 

 
 

Jaga seda lehte: 

Euroopa Komisjoni paikapanemine samm sammult 

EP saadikud teevad Euroopa Komisjoni ametissenimetamise osas otsuse kolmapäeval, 22. oktoobril.

Euroopa Komisjoni uue koosseisu ametissenimetamisele pühendatud arutelu tähendab, et hiljuti komisjoni presidendiks kinnitatud Jean-Claude Juncker esitleb oma volinikke ja tööprogrammi ning seejärel võtavad oma seisukohtadega sõna saadikud.


Järgneb ametissenimetamise hääletus ja kui parlament annab heakskiidu, alustab uus Euroopa Komisjon 1. novembril oma viieaastast ametiaega.


Euroopa Komisjoni paikapanemisest teeb põhjalikuma ülevaate meie infograafik.


Volinike kuulamised


Euroopa Komisjoni ametissenimetamise lõpphääletusele eelnes volinikukandidaatide küsitlemine EP komisjonides. Saadikud hindasid kolm tundi kestnud kuulamiste käigus volinikukandidaadi üldist kompetentsi, pühendumust Euroopa väärtustele ja teadmisi määratud portfelli osas.


Kuulamised kestsid 29. septembrist 20. oktoobrini. Kõikide kuulamiste põhjalike ülevaadetega saab tutvuda meie spetsiaalsel veebilehel, kuhu on koondatud säutsud, fotod, videod, taustainfo ja fraktsioonide hinnangud.


Twitteris koondab kuulamisi puudutavad säutsud teemaviide #EPhearings2014.