Euroopa Komisjoni poliitiline kogemus ja sooline tasakaal 

 
 

Jaga seda lehte: 

Jean-Claude Junckeri juhitav Euroopa Komisjon on ametisse asumiseks saanud Euroopa Parlamendilt heakskiidu. Uue komisjoni soolisest tasakaalust ja volinike poliitilisest kogemusest teeb ülevaate infograafik.

Loe ka meie Storify kokkuvõtet Euroopa Komisjoni ametisse nimetamise hääletusest 22. oktoobril.