Peagi päevakorral: ELi investeerimiskava, rändlustasude kaotamine, kliimanõuded 

 
 

Jaga seda lehte: 

Õigusloome lõpphääletus EP täiskogul 

Jean-Claude Junckeri juhitav uus Euroopa Komisjon alustas tööd 1. novembril. Juncker on juba käinud välja 300 miljardi eurose investeerimisplaani, mis peagi jõuab koos teiste õigusloomeks vormimist ootavate küsimustega parlamenti arutelule ja hääletusele. Rändlustasude täiendav piiramine, kilekottide kasutamise vähendamine ja pangandusliiduga edasiliikumine on vaid mõned näited. Teeme olulisematest teemadest ülevaate.

Komisjoni presidendi esitletud investeerimisprogrammi eesmärgiks on toetada töökohtade loomist ja majanduskasvu elavdamist. Nüüd tuleb aga parlamendil ja liikmesriikidel panna paika konkreetsed meetmed investeerimiskava rakendamiseks. 


Lisaks on komisjonil plaanis uued algatused, mille abil saaksid ettevõtted kaasata investeeringuteks raha mitte ainult pangalaenude kaudu, vaid ka kapitaliturgudelt. 


EL jätkab pangandussektori reformimist, nõudes suurtelt pankadelt riskantsema kauplemise eraldamist hoiustamise teenusest. Samuti on juba töös kaardimaksetasude piiramine ja meetmed, mis peaksid aitama ära hoida finantsturu indeksitega manipuleerimise.


Telekomipakett, kliimaeesmärgid


Rändlustasude kaotamist ja võrguneutraalsuse põhimõtte kaitsmist puudutavad arutelud on plaanis uue telekomipaketi raames. Lisaks üritavad ELi seadusandjad jõuda lähemate kuude jooksul kokkuleppele andmekaitse-eeskirjades. 


Veel tuleb parlamendil peagi anda hinnang heitkoguste, taastuvenergia ja energiasäästu 2030. aasta ELi eesmärkidele. Päevakorral on ka ühenduse sõltuvuse vähendamine importenergiast.


Lisaks on töö juba käimas õhukvaliteedi standardite karmistamise, õhukeste kilekottide kasutamise piiramise ning uuendtoidu ja geneetiliselt muundatud toiduainete reguleerimise osas.


Peale selle hoiab EP hoolega silma peal Euroopa Liidu kaubanduskõnelustel, eelkõige käib siin jutt atlandiülesest kaubandus- ja investeerimislepingust. Teatavasti vajavad kõik ühenduse kaubanduslepped ratifitseerimist parlamendis.