Meie multimeediarakendus aitab paremini mõista ELi eelarve jaotumist ja on nüüd ajakohastatud viimaste andmetega Euroopa Komisjoni 2015. aasta finantsaruandest. Kui palju vahendeid suunab Euroopa Liit sinu riiki? Millistele valdkondadele see raha kulub ja kuidas näeb välja võrdlus teiste liikmesriikidega? Ja kes kui palju eelarvesse panustab? Need ja paljud muud küsimused saavad vastuse meie rakenduse abil.

Eesti sai 2015. aastal ELi rahalistest vahenditest 443 miljonit eurot. Regionaalpoliitikale läks sellest 155 miljonit eurot ehk 35 protsenti, kui ELi keskmine on 39 protsenti. Põllumajanduskulud moodustasid 41 protsenti ehk 182 miljonit eurot, mis on ligikaudu võrdne ELi keskmisega (43%). Teadus- ja arendustegevus moodustas 53 miljonit eurot ehk 12 protsenti, mis on üle ELi keskmise (10%).


Eesti osamakse oli 2015. aastal ELi eelarvesse 185 miljonit eurot ning riik kogus ELi nimel 34 miljonit eurot tolli- ja põllumajandusmakse, millest pidas halduslõivuna kinni 25 protsenti.


Kogu rakenduse saab tervikuna või graafikute kaupa lisada oma veebilehele või blogisse. Selleks tuleb klikkida nupul </> ja kopeerida endale manuskood.