Digitaalse ühtse turu väljaehitamise olulisusest 

 
 

Jaga seda lehte: 

Ühtne digiturg on üks Euroopa Liidu prioriteetidest – uutest tehnoloogiatest tõuseb tulu nii ettevõtjatele kui tarbijatele. Täielikult integreeritud digitaalne turg annaks ELi sisemajanduse koguproduktile hinnanguliselt aastas juurde 415 miljardit eurot. Selle saavutamiseks tuleb muu hulgas teha lõpp geoblokeerimisele ja ajakohastada autoriõiguse eeskirjad. Vaata, mida teeb digituru rajamiseks Euroopa Parlament.

Saadikute töölaual olevad õigusloomeettepanekud keskenduvad e-kaubandusele, autoriõigustele ning audiovisuaalteenustele.


Lisaks käis Euroopa Komisjon 2017. aasta jaanuaris välja ettepanekud eraelu kaitseks elektroonilise side valdkonnas.


Üheks peamiseks probleemiks, millega tarbijad veebis osteldes kokku puutuvad on geoblokeerimine. „Teenuste piiramine ja kõrgema hinna küsimine inimese asukohariigist lähtuvalt tekitab kunstlikke, põhjendamatuid ja diskrimineerivaid tõkkeid,“ ütleb EuroparlTV videos Belgia tarbijaorganisatsiooni Test Achats esindaja Julie Frére.


Euroopa Parlament soovib põhjendamatule geoblokeerimisele lõpu teha ning on nimetanud Euroopa Komisjoni ettepanekut 2016. aastast sammuks õiges suunas.


Ühtse digituru lahutamatuks osaks on ligipääsetav, töökindel ja kiire taristuvõrk. Mullu detsembris jõudsid parlament ja ELi Nõukogu kokkuleppele anda 700 MHz sagedusriba liikmesriikides 2020. aastast mobiilsete lairibateenuste käsutusse. See muudab Euroopa Komisjoni hinnangul lairibateenused kättesaadavaks maapiirkondades ja toetab järgmise põlvkonna ehk 5G interneti kasutuselevõttu.


Digituru arengutel hoiab silma peal meie põhjalik ülevaade.