Quo vadis Euroopa? Täiskogu hindas ELi tulevikustsenaariumeid 

 
 

Jaga seda lehte: 

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker tutvustas parlamendi täiskogul kolmapäeval, 1. märtsil, viite võimalikku stsenaariumi ELi tuleviku kohta.

Kas minna  samamoodi edasi, jätkata üksnes ühtse turuga või teha ära rohkem? EP fraktsioonidelt tuli nii positiivset tagasisidet kui kriitikat, kuid enamik saadikutest tervitas võimalust kavandada  Euroopa tulevikku ajal, mil Ühendkuningriik on peagi esitamas oma ametliku lahkumisavalduse.

Euroopa Komisjoni valge raamat ELi ühise tuleviku kohta käib välja viis stsenaariumit.

  • „Samamoodi edasi“ – senise poliitika jätkamine.
  • „Üksnes ühtne turg“ – keskendumine vaid kaubandustõkete eemaldamisele.
  • „Kes tahavad rohkem, teevad rohkem“ – liikmesriigid, kes soovivad teha teatud valdkondades tihedamat koostööd, võivad seda teha ja ei pea teiste riide järel ootama.
  • “Teeme vähem, aga paremini” – kõik liikmesriigid keskenduvad valitud valdkondadele, kus soovitakse tihedamat integratsiooni. Väiksema lisaväärtusega valdkonnad jäetakse kõrvale.
  • “Teeme palju rohkem koos” – koostöö tugevdamine pea kõigis poliitikavaldkondades.

Seejuures ei nimetanud Juncker enda eelistust. „Päeva lõpuks ei langeta otsust ainult mina. Seda teevad Euroopa Parlament, rahvusparlamendid, valitsused, kodanikuühiskond ehk teiste sõnadega – kodanikel saab siin olema sõnaõigus. Enne oma vaadete väljakäimist soovime kuulda teiste arvamust,“ sõnas komisjoni president.

Saadikute reaktsioon

 

Kui osa saadikuid tunnustas Euroopa Komisjoni lähenemist võimalike tulevikustsenaariumite näol, siis teiste sõnul oleks ELi täidesaatev võim pidanud käima välja ka oma selged eelistused. Osa parlamendiliikmete sõnul on aga kogu debatt märk ELi langusest.

„Oleme teinud palju vigu praegusse seisu jõudes. Brexit ei ole põhjus. Brexit on tagajärg ja me peame hoolt kandma, et see jääb viimaseks tagajärjeks,“ lausus Rahvapartei fraktsiooni nimel kõnelenud Hispaania saadik Esteban González Pons.

„Selle asemel, et käia välja selge plaan tormis hakkama saamiseks, esitlete Te meile arvamusi ja stsenaariume,“ ütles sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni ning Itaaliat esindav Gianni Pittella.

Kõigi fraktsioonide seisukohad koondab pressiteade.

Parlamendi raportid ELi tuleviku kohta

 

Veebruari täiskogul kinnitas parlament kolm raportit Euroopa tuleviku kohta. Need keskenduvad Lissaboni lepingu potentsiaali täielikule kasutamisele, Lissaboni lepingu täiendamisele ning euroala riikide majanduste tihedamale sidumisele ja vastupidavamaks muutmisele.

Kolmest raportis saab ülevaate kolme videolõigu abil.

Loe Euroopa Liidu tuleviku kohta lähemalt.