Töönädal Brüsselis  

Lihavõtetele eelneval nädalal on parlamendi komisjonide päevakorras aluseta Euroopa Liidus viibivate põgenike tagasisaatmine. Lisaks keskenduvad saadikud toidu raiskamise vähendamisele.

ELis aluseta viibivate migrantide tagasisaatmine on kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis arutelul teisipäeval. Euroopa Komisjon esitas vastavad ettepanekud õigusloome täiendamiseks märtsi alguses. Need keskenduvad muu hulgas teabevahetuse parandamisele liikmesriikide vahel ja koostööle kolmandate riikidega.


Parlamendi soovitused toidu raiskamise vähendamiseks 50 protsendi võrra 2030. aastaks on keskkonnakomisjonis hääletusel teisipäeval. Igal aastal läheb ELis raisku 88 miljonit tonni toitu. Toidujäätmete vähendamine on seotud jäätmepaketiga ja üleminekuga ringmajandusele.


Väliskomisjon keskendub Süüria arengutele esmaspäeval, kui päevakorral on ELi Süüria strateegia ja 4.-5. aprillil Brüsselis toimunud doonorkonverents. Debatist võtab osa Euroopa välisteenistuse peasekretär Helga Schmid.