Üleminek puhtale energiale: kõrgetasemeline konverents parlamendis teisipäeval 

 
 

Jaga seda lehte: 

Üleminek puhtale energiale ja selleks vajalikud investeeringud on päevakorral kõrgetasemelisel konverentsil, mis toimub Euroopa Parlamendis teisipäeval, 7. novembril.

Energiasektori investeeringud on parlamendis kõne all 7.  

Pariisi lepingust lähtuvate Euroopa Liidu ambitsioonikate kliimaeesmärkide täitmiseks tuleb energiasektorisse oluliselt investeerida. Puhtale energeetikale üleminek on ühtlasi võimalus Euroopa majanduskasvu ergutamiseks.

 

Energiasektor on oluline osa Euroopa majandusest, kuid samas pärineb sealt kaks kolmandikku heitkogustest. Euroopa Liit vajab 2030. aastaks seatud kliimaeesmärkide täitmiseks perioodil 2020–2030 igal aastal hinnanguliselt investeeringuid 379 miljardi euro ulatuses. Eelkõige on vahendeid vaja energiatõhususe, taastuvenergiaallikate ja infrastruktuuri arendamiseks.

 

Muutused energiaturul ja investeeringute rahastamine on kõne all Euroopa Parlamendis teisipäeval, 7. novembril, algusega Eesti aja järgi kell 10.30. Konverentsi saab jälgida otseülekandes.

 

Konverentsi korraldavad üheskoos Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon.

 

Teemad aruteluks

Konverents on suunatud poliitikakujundajatele, investoritele, energiaturu osalistele ja teistele sidusrühmadele.

 

Arutelud keskenduvad Euroopa Komisjoni esitatud puhta energeetika paketile ja selle elluviimisele. Päevakorral saavad olema järgmised teemad:

  • ELi poolsed investeeringud taastuvenergiasse;
  • kuidas üleminek säästvamale energiasüsteemile teoks teha;
  • puhtale energiale ülemineku toetamine kohalikul tasandil;
  • investeerimine energiaprojektidesse – piiriülesed ühendused;
  • investeerimine energiaprojektidesse – taastuvenergia.