2019 aasta algus: Euroopa Parlamendi valimised, maksud, rikkumisest teatajad 

 
 

Jaga seda lehte: 

Valimised, Euroopa tulevik, Brexit... Uus aasta algab Euroopa Parlamendis tõsise tööga.

Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimised

Järgmised Euroopa Parlamendi valimised, ühtlasi esimesed pärast Brexitit, toimuvad 23.–26. mail. Euroopa kodanikud valivad 705 Euroopa Parlamendi liiget, kes omakorda valivad Euroopa Komisjoni uue presidendi. Jälgige juhtivate komisjoni presidendi kandidaatide väitlusi.

Video: Kuidas Euroopa Parlamendi liikmed mind esindavad?

https://multimedia.europarl.europa.eu/et/how-do-meps-represent-me_B02-ESN-171122_ev

Euroopa tulevik

Euroopa Parlamendi liikmed jätkavad arutelu liikmesriikide juhtidega Euroopa tuleviku üle.

Järgmisel aastal osalevad parlamendi täiskogul peetavatel aruteludel esimestena Hispaania peaminister Pedro Sánchez, Soome peaminister Juha Sipilä ja Itaalia peaminister Giuseppe Conte.

Brexit

Ühendkuningriik peaks EList lahkuma märtsis 2019. Mis tahes kokkulepe Brexiti üle peab saama Euroopa Parlamendi heakskiidu.

ELi pikaajaline eelarve

Euroopa Parlament on kokku leppinud ELi järgmises pikaajalises eelarves – 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus – ning kutsub nõukogu üles läbirääkimisi alustama. Parlamendiliikmed tahavad enne Euroopa Parlamendi valimisi kokkuleppele jõuda, et vältida viivitusi olulistes projektides ja töökohtade kadumist, mida eelarveläbirääkimiste venimine võib kaasa tuua.

Pestitsiididele lubade andmine (PEST-komisjon)

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon (PEST-komisjon) lõpetab oma töö jaanuaris esitatava raportiga, milles nõutakse kõrgeimate standardite kehtestamist, et tagada inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kindel kaitse.

Vabakaubanduslepingud

Märtsis pöördub Euroopa Parlamendi tähelepanu muule maailmale – liit valmistub sõlmima vabakaubanduslepinguid Singapuri ja Mehhikoga. Singapur on ELi tähtis kaubanduspartner ja seal tegutseb üle 10 000 Euroopa ettevõtte. ELi-Singapuri vabakaubanduslepinguga kõrvaldatakse peaaegu kõik tollimaksud ja lihtsustatakse kaubandust.

Uued meetmed strateegilise teabevahetuse tugevdamiseks

Euroopa Parlamendi jaanuari täiskogul Strasbourgis arutatakse ELi strateegilist teabevahetust vastukaaluks kolmandate osaliste propagandale liidu vastu. EL tahab parandada inimeste meediakirjaoskust, suurendada teadlikkust ja edendada sõltumatut uurivat ajakirjandust.

Rikkumisest teatajad

Parlamendiliikmed jätkavad tööd rikkumisest teatajate kaitse tugevdamise ettepanekute kallal, mille aktuaalsust on suurendanud hiljutised skandaalid, nagu Dieselgate ja Luxleaks, samuti Panama dokumentide ja Cambridge Analytica juhtumid.