Jaga seda lehte: 

Mis saab pärast seda, kui Euroopa Parlamendi uus koosseis on valitud? Meie infograafikast saate teavet järgmiste etappide kohta.

23.–26. maini toimuvad Euroopa Parlamendi valimised, kus eurooplased hääletavad, et valida 751 parlamendiliiget, kes hakkavad nende huve esindama järgmisel viiel aastal. Seejärel valivad need parlamendiliikmed Euroopa Komisjoni uue presidendi ja tema meeskonna.

Euroopa tasandi erakonnad on esitanud komisjoni presidendi ametikohale oma esikandidaadid. Pärast valimisi esitavad ELi juhid valimiste tulemuste põhjal komisjoni presidendi ametikohale ühe lõpliku kandidaadi. Euroopa Parlament on teatanud, et ta ei nõustu kandidaadiga, kes ei osalenud esikandidaatide protsessis. Euroopa Parlament hääletab uue presidendi üle juulis.

Seejärel peavad liikmesriigid koostöös komisjoni uue presidendiga esitama volinikukandidaadid.

Enne seda, kui täiskogul hääletatakse kogu komisjoni heakskiitmise üle, toimuvad volinikukandidaatide kuulamised Euroopa Parlamendi komisjonides, kelle pädevusse kuulub volinike kavandatav vastutusvaldkond.

Euroopa Komisjoni uus koosseis peaks ametisse asuma 1. novembril.

Euroopa Parlamendi valimised 2019