Artiklid 

Infograafik: millistes valdkondades peab Euroopa Liit rohkem ära tegema?        

Võitlus terrorismiga peab olema Euroopa Liidu prioriteet number üks, selgub parlamendi tellitud värskest Eurobaromeetri küsitlusest. Lisaks tuleb ühendusel pöörata rohkem tähelepanu tööhõivele, võitlusele maksudest kõrvalehoidumisega, rändepoliitikale ja välispiiride kindlustamisele. Kõiki liikmesriike katvas uuringus küsiti vastajatelt, kas EL peaks erinevates valdkondades tegema ära pigem rohkem või vähem.

Joonistus: tumedad kujud ©AP Images/ European Union-EP        

ELi kodanikest 82 protsenti soovib, et ühendus teeks võitluses terrorismiga rohkem ära, selgub Euroopa Parlamendi poolt tellitud Eurobaromeetri uuringust. 69 protsenti eurooplastest on seisukohal, et seni tehtu pole piisav. Teeme ülevaate uuringu tulemustest ja Euroopa Parlamendi tööst terrorismi kõrvaldamisel.

Illustratsioon: palm ja kott rahaga ©AP Images/ European Union-EP        

Võiks arvata, et maksustamisega seotud keerukad teemad on miski, millest huvituvad vaid majandusinimesed. Tegelikult ei ole see nii – teema puudutab paljusid. 75 protsenti kõigist eurooplastest usub, et Euroopa Liit peab võitluses maksupettustega tegema ära rohkem kui seni, selgub Euroopa Parlamendi tellitud 2016. aasta Eurobaromeetri uuringust.

Artiklid 

Illustratsioon: töötuse määra langus ©AP Images/ European Union-EP        

Töötuse tase püsib Euroopa Liidus kõrgemal kui kaheksa protsenti ning kolm neljandikku eurooplastest soovib Eurobaromeetri uuringu järgi ühenduselt rohkem samme tööpuuduse kõrvaldamisel. Parlamendi tööhõive komisjoni esimehe Thomas Händeli sõnul peab Euroopa Liidu ülesandeks olema sotsiaalse võrdsuse tagamine. Teeme ülevaate meetmetest, mis mõeldud tööhõive parandamiseks.

Illustratsioon: piirivalvur ©AP Images/ European Union-EP        

Rändekriis on näidanud, et Schengeni viisaruum toimib vaid juhul, kui tagatud on kontroll välispiiril. Eurobaromeetri uuringu järgi on 71 protsenti eurooplastest seisukohal, et EL peab välispiiride kaitsel rohkem ära tegema. Euroopa Parlament on töötamas mitme algatuse kallal, et tagada piiride kindlustatus.

Illustratsioon: põgenikud paadiga merel ©AP Images/ European Union-EP        

Rändevoog Euroopasse on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt kasvanud. Eurobaromeetri uuringu järgi usub 74 protsenti eurooplastest, et ühendus peab migratsioonipoliitika kujundamisel rohkem ära tegema. Euroopa Parlamendi seisukohad ühtse rändekäsituse osas on kirjas 2016. aasta märtsis kinnituse saanud raportis.