Jaga seda lehte: 

Artiklid 

Artiklid 

EuroparlTV: Joseph E. Stiglitz Euroopa Parlamendis        

„Tuleb rõhutada, et 80 protsenti Panama paberites kirjeldatud tegevusest toimus mujal kui Panamas ja see näitab väga selgelt, et tegemist on globaalse probleemiga,“ ütles majandusteadlane ja Nobeli preemia laureaat Joseph E. Stiglitz saadikutele kolmapäeval, 16. novembril. Panama valitsust nõustanud Stiglitz osales parlamendi uurimiskomisjoni istungil.

EuroparlTV: Euroopa Parlament võitleb maksupettustega
       

Euroopa Liidus piiriülese müügi puhul kehtivad käibemaksueeskirjad pärinevad 1993. aastast ja vajavad reformimist – ettevõtted laiendavad pidevalt oma tegevust teistesse liikmesriikidesse ja kasvamas on e-kaubandus. Ühtlasi tuleb võidelda käibemaksupettustega. Euroopa Komisjoni esitatud käibemaksusüsteemi tegevuskava sai parlamendilt tagasisidet, kui neljapäeval, 24. novembril, andis täiskogu vastavale raportile kinnituse. Tutvu parlamendi seisukohtadega.

Markus Ferber esindab parlamendis Rahvaparteid ja Saksamaad        

Komisjoni riigiabiotsus, mille alusel peab Apple tasuma Iirimaale tagantjärele maksudena 13 miljardit eurot, on tõstnud suurfirmade maksustamise taas teravalt päevakorda. Teema oli täiskogul arutelul kolmapäeval, 14. septembril, kui suur osa saadikuid avaldas konkurentsivolinik Margrethe Vestager’ile toetust. Parlamendis maksupoliitikaga tegeleva saadiku Markus Ferberi sõnul peavad liikmesriigid mõistma, et investeeringute ligimeelitamisel maksusoodustuste pakkumine on vastuolus ELi reeglitega.

Pressiteade 

Kolmapäeval toimunud arutelul Euroopa Komisoni konkurentsivoliniku Margrethe Vestageriga toetasid paljud saadikud Euroopa Komisjoni otsust, mille kohaselt on ebaseaduslikud Iirimaa poolt Apple’ile kehtestatud maksusoodustused, mis võimaldasid ettevõttel maksta oluliselt vähem makse kui teised ettevõtted.

Pressiteade 

Teisipäeva õhtul EP täiskogu istungil toimunud arutelul Euroopa Komisjoni voliniku Pierre Moscoviciga praeguste ja endiste volinike seotuse kohta ettevõtetega ja hiljutise “Bahama lekke” teemal, ütles enamik saadikud, et Euroopa Komisjoni volinike käitumisjuhend tuleb põhjalikult üle vaadata ja rangemaks muuta, et vältida volinike huvide konflikti ja taastada Euroopa kodanike usk poliitilistesse institutsioonidesse.

Pressiteade 

Kolmapäeval toimunud hääletusel kiitis Euroopa Parlament heaks ettepaneku luua "Panama paberite" lekkega seoses uurimiskomisjon, mis hakkab uurima võimalikke rikkumisi rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumist puudutavate ELi seadusaktide rakendamisel Euroopa Komisjoni või ELi liikmesriikide poolt. 65-st saadikust koosneval komisjonil tuleb 12 kuu jooksul esitada raport.

Illustratsioon: palm ja kott rahaga ©AP Images/ European Union-EP        

Võiks arvata, et maksustamisega seotud keerukad teemad on miski, millest huvituvad vaid majandusinimesed. Tegelikult ei ole see nii – teema puudutab paljusid. 75 protsenti kõigist eurooplastest usub, et Euroopa Liit peab võitluses maksupettustega tegema ära rohkem kui seni, selgub Euroopa Parlamendi tellitud 2016. aasta Eurobaromeetri uuringust.

Artiklid 

Maksumäärad ja maksutulu        

Meetmed võitlemaks peamiste praktikatega, mida suurfirmad kasutavad maksudest kõrvalehoidumiseks, olid täiskogul arutelul teisipäeval, 7. juunil, 2016. Üheks näiteks on intressimaksete mahaarvamisele limiidi seadmine. Parlamendi seisukohad maksustamise vältimise vastu suunatud direktiivi osas läbisid istungitesaalis hääletuse 8. juunil. Anname õigusloomest ülevaate, meie infograafik näitab liikmesriikide kaupa ettevõtete tulumaksumäära ja firmadelt kogutud maksutulu.

Pressiteade 

Kolmapäeval toimunud hääletusel andsid saadikud oma toetuse ELi maksudest kõrvalehoidumisega võitlemise direktiivile. Saadikud soovitasid siiski sätestada rangemad piirmäärad intressimaksete mahaarvamisele ja karmistada reegleid välistulu osas. Nad kutsusid üles usaldusfondide ja sihtasutuste läbipaistvust suurendama, koostama „musta nimekirja“ maksuparadiisidest ja kehtestama sanktsioone koostööd mittetegevatele jurisdiktsioonidele.

Pressiteade 

Teisipäeval vastu võetud Euroopa Parlamendi arvamuse kohaselt oli ELi liikmesriikide vahel sõlmitud kokkulepe maksualaste eelotsuste automaatse teabevahetuse kohta "kadumaläinud võimalus" astuda suur samm edasi võitluses agressiivse maksuplaneerimise ja ebaõiglase maksukonkurentsiga. Saadikud ei ole rahul, et 6. oktoobril sõlmitud kokkulepe piirab vajaduseta nii teabevahetuse direktiivi eelnõu kohaldusala kui Euroopa Komisjoni võimalusi seda jõustada.

Artiklid 

Raportöörid Elisa Ferreira ja Michael Theurer        

Rahvusvahelised suurfirmad peavad makse maksma seal, kus teenitakse tulu, seisab EP maksuotsuste erikomisjoni lõppraportis, mille täiskogu kiitis heaks kolmapäeval, 25. novembril. Raportöörid Elisa Ferreira ja Michael Theurer ootavad muutusi ausama maksukonkurentsi suunas, kuid tunnistavad, et komisjoni edukaks toimimiseks vajalike vastuste saamine suurfirmadelt ja liikmesriikidelt ei olnud lihtne.

Alain Lamassoure esindab EPs Rahvapartei fraktsiooni ja Prantsusmaad        

Kas rahvusvahelised suurfirmad maksavad õiglase osa makse? Euroopa Komisjon on käivitanud üle ELi mitu vastavat uurimist ning Euroopa Parlament moodustanud erikomisjoni, mis asub hindama, kas liikmesriigid on teinud maksualaseid siduvaid eelotsuseid suurfirmade kasuks. Uue komisjoni esimehe Alain Lamassoure'i sõnul on parlamendi kohuseks käia välja ettepanekud, mis tagavad õigluse.

Maksundus ja sõnavara ©BELGA/AGEFOTOSTOCK        

Maksudest kõrvalehoidumisel on kasutusel keerukad skeemid ja paljud terminid võivad jääda arusaamatuks. Suurfirmade korrektne maksustamine on parlamendi kahes erikomisjonis olnud päevakorral nüüdseks üle aasta ning juulis 2016 said täiskogul kinnituse teise erikomisjoni soovitused. Selgitame sel puhul spetsiifilist sõnavara.

Artiklid 

Motion of censure against the Commission rejected by a large majority        
Pressiteade 

Pressiteade 

Neljapäeval lükati Euroopa Parlamendi täiskogul tagasi Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek. Ettepanekule oli vastu 461 saadikut, 101 hääletas ettepaneku poolt ja 88 jäi erapooletuks. Ettepaneku esitasid EFDD fraktsiooni saadikud ja fraktsioonilise kuuluvuseta saadikud pärast 12. novembril Jean-Claude Junckeriga toimunud nn. “Lux leaks” debatti Euroopa Parlamendi täiskogu istungil.