Julgeolek 

Selle kategooria tooted 

Võitlus terrorismiga jätkub. Ametivõimud teostavad arreteerimisi ja konfiskeerivad uimasteid, nurjavad rünnakuid ja saadavad terroriste nagu Salah Abdeslam kohtu ette.        

Julgeolek 
 

Terrorismi tõkestamiseks tuleb muu hulgas lahendada välisvõitlejate ja piirikontrolli probleemid ning sulgeda terrorismi rahastamisallikad. Tutvu ELi terrorismivastase poliitikaga.

EuroparlTV: laste kaitsmine kahjuliku infosisu eest        

Lapsed veedavad veebis palju aega ning see tähendab, et nad puutuvad kokku videotega, mis õhutavad vihakõne ja sisaldavad vägivalda. Parlamendi jaoks on noorte kaitsmine üheks peamiseks prioriteediks audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi täiendamises, mille osas kultuurikomisjon kinnitas oma seisuloha teisipäeval, 25. aprillil. Kui palju veedavad lapsed veebis aega? Kuidas neid kaitsta kahjuliku infosisu eest? Vastuseid jagab EuroparlTV video.

Siseministrid Matthias Fekl ja Thomas de Maizière ning EP kodanikuvabaduste komisjoni juht Claude Moraes        

Saksamaa siseminister Thomas de Maizière ja tema Prantsuse ametivend Matthias Fekl hindasid koos saadikutega julgeolekuolukorda esmaspäeval, 27. märtsil, parlamendi kodanikevabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis. Ministrite sõnul tuleb kindlustada ELi välispiirid, tagada parem info liikumine liikmesriikide vahel ning pöörata tähelepanu radikaliseerumise ennetamisele.