Julgeolek 

Selle kategooria tooted 

EuroparlTV: laste kaitsmine kahjuliku infosisu eest        

Lapsed veedavad veebis palju aega ning see tähendab, et nad puutuvad kokku videotega, mis õhutavad vihakõne ja sisaldavad vägivalda. Parlamendi jaoks on noorte kaitsmine üheks peamiseks prioriteediks audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi täiendamises, mille osas kultuurikomisjon kinnitas oma seisuloha teisipäeval, 25. aprillil. Kui palju veedavad lapsed veebis aega? Kuidas neid kaitsta kahjuliku infosisu eest? Vastuseid jagab EuroparlTV video.

Siseministrid Matthias Fekl ja Thomas de Maizière ning EP kodanikuvabaduste komisjoni juht Claude Moraes        

Saksamaa siseminister Thomas de Maizière ja tema Prantsuse ametivend Matthias Fekl hindasid koos saadikutega julgeolekuolukorda esmaspäeval, 27. märtsil, parlamendi kodanikevabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis. Ministrite sõnul tuleb kindlustada ELi välispiirid, tagada parem info liikumine liikmesriikide vahel ning pöörata tähelepanu radikaliseerumise ennetamisele.

Infograafik: ELi ja USA kaitsesektorite võrdlus        

Tihedam kaitsekoostöö Euroopa Liidus sõltub poliitilisest tahtest, sest võimalused selle arendamiseks on sisse kirjutatud Lissaboni lepingusse, seisab neljapäeval, 16. märtsil kinnituse saanud resolutsioonis. Kaitsealastele riigihangetele kehtivate tõkete, dubleerimise ja ülevõimsuse tõttu läheb ELis igal aastal kaotsi miljardeid eurosid. Euroopa Liidu ja USA kaitsesektorit võrdleb meie infograafik.

Klikka infograafikul: ülevaade parlamendi tööst terrorismivastase õigusloome väljatöötamisel        

Terroriaktide ettevalmistamisele kaasaaitamine, sealhulgas vastaval eesmärgil toimuv reisimine, muutub Euroopa Liidus karistatavaks, sätestab neljapäeval, 16. veebruaril täiskogul vastu võetud uus direktiiv. Samuti sai kinnituse määrus, mille alusel hakkab ELi välispiiril toimuma nii ühenduse kui kolmandate riikide kodanike süstemaatiline kontroll. Terrorismi vastu suunatud õigusloomest saab ülevaate meie infograafiku abil.

Parlamendi pressiseminarile saabujaid tervitas robot        

Kes võtab vastutuse, kui robot saab hakkama pahandusega? Tuleval nädalal on täiskogul hääletusel raport, mis kutsub Euroopa Komisjoni üles käima välja valdkonda reguleerivad õigusloomeettepanekud. Sel puhul toimus parlamendis teisipäeval, 7. veebruaril pressiseminar ning raportöör Mady Delvaux vastas küsimustele EP Facebook-Live’i vahendusel.

Jan Philipp Albrecht esindab parlamendis Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni ja Saksamaad        

Atlandiülene raamlepe andmekaitsenõuete osas sai täiskogul kinnituse neljapäeval, 1. detsembril. Leping puudutab isikuandmete liikumist ELi ja USA ametivõimude vahel kuritegevuse ja terrorismi tõkestamise eesmärgil. Parlamendi raportöör Jan Philipp Albrecht ütleb intervjuus, et raamlepe aitab taastada usaldust pärast Snowdeni paljastusi.

EuroparlTV video
       

Eesti saadiku Urmas Paeti raport, mille järgi on liikmesriikide vahel vaja püsivat ja süsteemset kaitsekoostööd Euroopa kaitseliidu raames, tuleb EP väliskomisjonis hääletusele esmaspäeva, 24. oktoobri õhtul. Kas ELi ees seisvate julgeolekuohtude kõrvaldamiseks piisab senisest NATO-kesksest lähenemisest või tuleb liikmesriikidel pigem tihendada omavahelist koostööd? Asja uurib EuroparlTV.