Robotite reguleerimisele keskenduv raport on hääletusel tuleva nädala täiskogul 

 
 

Jaga seda lehte: 

Kas robotid võtavad üle meie töö? 

Kes võtab vastutuse, kui robot saab hakkama pahandusega? Tuleval nädalal on täiskogul hääletusel raport, mis kutsub Euroopa Komisjoni üles käima välja valdkonda reguleerivad õigusloomeettepanekud. Sel puhul toimus parlamendis teisipäeval, 7. veebruaril pressiseminar ning raportöör Mady Delvaux vastas küsimustele EP Facebook-Live’i vahendusel.

Pressiseminarile saabujaid tervitas robot 

Robotid ja tehisintelligents mängivad meie elus kasvavat rolli ning seetõttu on parlament koostanud ettepanekud, mille keskmes on robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid.

Tuleval neljapäeval lõpphääletusele jõudev raport pöörab tähelepanu robotite klassifitseerimisele ja koostalitusvõimele, samuti on päevakorral robotite põhjustatud kahjude katmisel rakendatavad põhimõtted ning robotite väljatöötamisel kehtivad eetikanõuded.


Kas robotid võtavad inimestelt tulevikus ära töökohad? Mis võib uue tehnoloogiaga valesti minna? Millised õigused on robotitel? Need on mõned küsimused, mis parlamendi Facebook’i lehe jälgijate poolt raportöörile esitati.

 

„Tehnoloogia on arenemas äärmiselt kiiresti. Robotid on juba jõudnud turule ja seega palume Euroopa Komisjonilt valdkonna reguleerimist,“ selgitas Delvaux Facebook-Live’i vahendusel.


Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni ning Luksemburgi esindava saadiku sõnul kaasnevad robotite laiema kasutuselevõtuga muudatused tööturul. Selleks tuleb valmistuda ja panustada elukestva õppe programmidesse, mis võimaldavad inimestel uue olukorraga toime tulla. „Nende ettepanekute eesmärgiks on parandada inimeste, mitte robotite elu.“