Ühiskond 

Selle kategooria tooted 

Statistilised andmed võivad aidata hoomata Euroopa pagulaskriisi ulatust.        

2015. ja 2016. aastaga võrreldes, mil ELi jõudis rekordarv pagulasi, on rändevoog nüüdseks vähenenud. Vaadake infograafikust uusimaid andmeid rände ja varjupaigataotluste kohta.

Lesbose saarele Kreekas jõudnud afgaanid ©UNHCR/Achilleas Zavallis        

Ühiskond 
 

Ränne tekitab Euroopa jaoks probleeme, kuid pakub ka võimalusi. Alljärgnevalt saate teada, kuidas EL pagulaste liikumise ja varjupaigataotlejatega toime tuleb.

_        

Ühiskond 
 

Uued mahepõllumajanduslikku tootmist käsitlevad ELi eeskirjad aitavad tagada kogu tarneahelas toidu kvaliteedi, keskkonnakaitse ja loomade heaolu.

	Kvaliteetne joogivesi on elulise tähtsusega        

Ühiskond 
 

Euroopa Parlamendi liikmed võtsid 23. oktoobril vastu uued eeskirjad, mis parandavad kõigi jaoks joogivee kvaliteeti ja selle kättesaadavust ning vähendavad plastpudelite kasutamist.