Ühiskond 

Selle kategooria tooted 

	Kvaliteetne joogivesi on elulise tähtsusega        

Ühiskond 
 

Euroopa Parlamendi liikmed võtsid 23. oktoobril vastu uued eeskirjad, mis parandavad kõigi jaoks joogivee kvaliteeti ja selle kättesaadavust ning vähendavad plastpudelite kasutamist.

Infograafik mereprügi puudutavate oluliste faktide ning mereprügist tingitud probleemide kohta        

Ühiskond 
 

Mereplasti puudutavatest olulistest faktidest annavad ülevaate meie infograafikud. Lisaks kirjeldatakse allpool mereplasti mõju ja ELi tegevust merre sattunud plastiprügi vähendamisel.

infograafikud        

Ühiskond 
 

Kliimamuutused mõjutavad juba praegu kõikjal Euroopas inimeste tervist, keskkonda ja majandust. Hea ülevaate sellest annab järgnev kaart.