Hispaanias Sevilla lähedal asuv uue tehnoloogiaga päikeseelektrijaam ©AFP 

Mõned ütlevad roheline, mõned säästlik, kuid kindlasti läbib roheline tunnusjoon Euroopa Liidu (EL) poliitikat. Keskkonnasäästlik lähenemine Ühises Põllumajanduspoliitikas, maailmas kriitika alla sattunud lennundussektori heitkoguste piiramine ja vähese CO2-heitmega majanduse edenemiskava – need on vaid mõned hiljuti Euroopa Parlamendis (EP) päevakorral olnud teemad. Mida peavad poliitikud rohelise lähenemise all silmas? Parlamendi komisjonide juhid selgitavad lähemalt.

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjoni juhi Amalia Sartori sõnul on ELi ühine eesmärk süsinikuheitmete vähendamine majanduses. "Seda mitte ainult tööstuse vallas. Avalik sektor ja kõik osalised, kaasa arvatud kodanikud, peavad mängima oma rolli," lausus Euroopa Rahvapartei fraktsiooni kuuluv Sartori.


Taastuvenergia on pärast Fukushima tuumakatastroofi taaskord tugevamalt päevakorras ning Sartori sõnul on "meie tulevik roheline energia. Tööstussektor peab järgima trendi, mis on saanud tegelikkuseks Euroopas ja kogu maailmas."


Itaaliat esindav Sartori lisas, et EP töötab hetkel ambitsioonika energiatõhususe direktiivi kallal ning alustab selles osas peagi läbirääkimisi ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga.


Roheline ehk säästlik


EP transpordikomisjoni esimees Brian Simpson eelistab kasutada rohelise asemele terminit säästlik. "Väga keeruline on omada täielikult rohelist transpordisüsteemi, kuid võimalik on omada säästvaid süsteeme, mis arvestavad nii transpordi kui keskkonna püüdluste ja vajadustega," lausus Ühendkuningriiki esindav sotsiaaldemokraat.


Tema sõnul tuleb kõnealuse kahe valdkonna vahel hoida realistlikku tasakaalu, et mõlemad oleksid võimelised nii inimestele kui planeedile pakkuma kasu hetkel ja tulevikus.


Majandus- ja rahanduskomisjoni aseesimees Pablo Zalba Bidegain selgitas, et roheline majandus põhineb taastuvenergial ning tegemist on Euroopa tehnoloogilise arengu ühe alussambaga.


"Veelgi enam, nimetatud roheline majandus lubab meil leida uusi viise töökohtade ja rikkuse loomiseks ning olla samal ajal lugupidav keskkonna vastu," lisas Hispaaniat esindav ja Rahvapartei fraktsiooni kuuluv Bidegain.


Rohelised töökohad


"Kui Euroopa Liit on järjekindel oma uue majandusliku mudeli suhtes, siis peab roheline sektor olema üks peamine töökohtade looja," lausus tööhõive komisjoni juht Pervenche Bères.


Energiatarbimise alandamine, jäätmete ja reostuse vähendamine või isegi bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine – rohelised töökohad võivad esineda erineval kujul. "Lihtsalt öeldes, annavad nad kasu keskkonnale," märkis Prantsusmaad esindav sotsiaaldemokraat Bères.


Tema sõnul peab roheliste töökohtadega kaasnema ülespoole suunatud liikuvus karjääriredelil ning tagatud peavad olema paremad elustandardid ja ohutu töökeskkond.


Ja ärgem unustagem, et EPs on roheliste fraktsioon, mis on suuruselt neljas ja kuhu kuulub kõigist 754 EP saadikust 58.


"Rohelised on alati võidelnud võrdsete õiguste, võimaluste ja kohustustega ausa ühiskonna eest," lausus Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni kaasesimees Rebecca Harms.


Ta lisas, et rohelised laiendasid traditsioonilist mõistet ühiskonnas valitsevast õiglusest põlvkondade vahelise õigluse ideega. "See toob kaasa looduslike piiride austamise ning ressursside, olgu need materiaalsed või rahalised, jätkusuutliku kasutamise," selgitas Saksamaad esindav Harms.