Tüvirakud on haiguste, sealhulgas lastehaiguste ravimisel aina olulisemal kohal ning esmaspäeval täiskogul arutlusele tulev resolutsioon toob välja mitmeid võimalusi, kuidas suurendada Euroopa Liidus tüvirakkude ja nabaväädivere varusid. See peaks toimuma vabatahtlikkuse alusel ning mittetulunduslikel eesmärkidel. Vaata lähemalt meie infograafikut, mis annab tüvirakkude kasutamisest parema ülevaate.

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni kuuluva Marina Yannakoudakise raporti järgi peaks rakkude ja kudede annetamine toimuma läbipaistvas keskkonnas ning ühtlasi vajab valdkond suuremat reguleerimist.


Parlamendis Ühendkuningriiki esindav Yannakoudakis on seisukohal, et ühiseid standardeid tuleks kasutada nii avalik-õiguslikes kui erakapitalil põhinevates tüvirakkude pankades. Nabaväädivere proovide kättesaadavuse suurendamiseks peaksid pangad omavahel tegema rohkem koostööd.


Hiljuti otsustas USA lubada veretüvirakkude müügi, kuid Yannakoudakise sõnul tuleb taolisse lähenemisse suhtuda ettevaatusega.