EP on vastu geneetiliselt muundatud maisile Pioneer 1507 

 
 
Dagmar Roth-Behrendt 

EP saadikud paluvad Euroopa Komisjonilt mitte lubada ELi turule geneetiliselt muundatud maisi Pioneer 1507. See maisikahjurite suhtes resistentne põllukultuur võib osutuda ohtlikuks nii liblikatele kui ööliblikatele, seisab neljapäeval, 16. jaanuaril, heakskiidu saanud resolutsioonis. Sotsiaaldemokraate ja Saksamaad esindav Dagmar Roth-Behrendt, kes toetas resolutsiooni keskkonnakomisjonis, lausus, et puudub piisavalt tõendeid selle uue geneetiliselt muundatud organismi ohutuse kohta.

Miks ei taha saadikud just seda geneetiliselt muundatud maisi turule lubada?


Pärast seda kui osa 1990ndate keskpaigas antud lubadest ei saanud enam uuendust, võib ELis kaubanduslikul eesmärgil kasvata ainult ühte geneetiliselt muundatud maisiliiki, milleks on Monsanto väljaarendatud MON 810. Pioneer 1507 oleks teine turule lubatav geneetiliselt muundatud mais.


Oleme Pioneer 1507 vastu ja ühtlasi üllatunud, et Euroopa Komisjon võttis selles küsimuses vastu positiivse otsuse, kuigi selle vastu oli 12 ja poolt vaid kuus liikmesriiki.


Mis puudutab sisulist poolt, siis Euroopa Toiduohutusameti riskianalüüs näitab, et Pioneer 1507 õietolmu tõttu võivad ohtu sattuda väga tundlikud liblikad ja ööliblikad. Seejuures ei nõustunud Pioneer esitama täiendavaid dokumente, mis käsitleks riskide jälgimist ja leevendamist seoses nende mittesihtorganismidega.


Lisaks langetas Euroopa Komisjon kõnealuse positiivse otsuse seoses Euroopa Kohtu hukkamõstuga mullu septembris. Samas taunis kohtuotsus vaid seda, et komisjon ei ole tegutsenud otsustamise nimel.


Taotlus kasvatada Euroopas maisi Pioneer 1507 esitati esmakordselt 2001. aastal. Kas ELi Nõukogu võiks varsti langetada lõpliku otsuse?


Me ei tea, millal nõukogu oma otsuseid vastu võtab. Kuid ma võin öelda, et iga uue geneetiliselt muundatud organismi turule lubamine on eraldi küsimus, kuna nõukogu ees on väljakutse saavutada enamus otsuse poolt või vastu. Seetõttu võivad taotlused olla pikka aega ilma lõppotsuseta.


Milline tulevik ootab geneetiliselt muundatud organisme Euroopas?


Mosanto teatas möödunud juulis, et võtab tagasi vastust ootavad taotlused uute geneetiliselt muundatud põllukultuurid kasvatamiseks ELis. Mosanto põhjendas seda halva äriperspektiiviga. Vastab tõele, et reguleerimiskeskkond on muutunud keeruliseks, kuna osa liikmesriike ei poolda kasvatamise lubamist.


Seejuures tuleb lisada, et kuna tööstusharu ei ole ka ise esitanud piisavalt tõendeid uute geneetiliselt muundatud põllukultuuride ohutuse kohta, ei ole ELi kodanike kahtlused kuhugi kadunud. 61 protsenti eurooplastest on vastu geneetiliselt muundatud toidu arendamisele Euroopas, ilmnes Eurobaromeetri 2010. aasta uuringust. Inimeste hinnangul ei paku geneetiliselt muundatud organismid võrreldes ohuteguritega piisavalt kasu.