Esmaspäeval toimub esimene Euroopa kodanikualgatuse kuulamine: vesi on inimõigus 

 
 

Jaga seda lehte: 

Kodanikualgatus: ligipääs veele on inimõigus ©BELGA-EASYPHOTOSTOCH 

Euroopa Parlamendis jõuab esmaspäeval, 17. veebruaril, kuulamisele esimene Euroopa kodanikualgatus, millest võib tulevikus saada õigusloome. Arutelule tuleb algatus, mille järgi peavad vesi ja kanalisatsioon olema kättesaadavad kõigile, kuna tegemist on avaliku hüvega. Kuulamine algab Eesti aja järgi kell 16.00.

Kodanikualgatuse "Vesi ja kanalisatsioon on inimõigus" põhjal peavad ELi valitsused tagama kõigile kodanikele piisavas koguses puhast joogivett ja kanalisatsiooni. Lisaks ei tohi veeteenus alluda siseturu reeglitele, kuna tegemist on avaliku hüvega, mis ei ole kaup. Algatus on kogunud ELi kodanikelt vajalikud miljon allkirja, kokku on allkirju 1 884 790.


Kodanikualgatuse protsessi üheks osaks on EPs toimuv kuulamine ja selle korraldab keskkonnakomisjon koostöös petitsioonikomisjoni, siseturukomisjoni ja arengukomisjoniga. Kuulamisel esitlevad algatuse korraldajad oma eesmärke EP saadikutele ja Euroopa Komsijoni asepresident Maroš Šefčovičile.


Euroopa kodanikualgatuse senisest käekäigust tehti esmaspäeval, 10. veebruaril, kokkuvõtteid EP petitsioonikomisjonis. Kuigi kodanikualgatuse käivitumist võib pidada edukaks, saab selle ülesehitust parandada. Näiteks on üheks probleemiks liikmesriikide erinevad nõuded allkirjaandjate andmete kohta. Lisaks räägiti petitsioonikomisjonis võimalusest luua spetsiaalne veebileht, kus inimsed saavad võimalike kodanikualgatuste üle mõtteid vahetada ja leida endale koostööpartnereid teistest liikmesriikidest.


Kodanikualgatusest õigusloomeettepanekuni


Alates 1. aprillist 2012 on Euroopa Liidu kodanike käsutuses vahend, millega saab osaleda ühenduse poliitika kujundamises. Kodanikualgatus, mis hakkas tööle Lissaboni lepingu alusel, annab ühele miljonile inimesele, kes peavad esindama vähemalt ühte neljandikku ELi liikmesriikidest, võimaluse paluda Euroopa Komisjonilt konkreetse õigusloomeettepaneku koostamist. Seejuures peab olema tegemist valdkonnaga, mis jääb komisjoni pädevusse.


Kodanikualgatuse korralduskomiteel, mis peab koosnema vähemalt seitsmest ELi kodanikust, kes elavad seitsmes eri liikmesriigis, on vajaliku miljoni allkirja kogumiseks aega üks aasta. Liikmesriigis kogutud toetusallkirjad peab tõendama selle liikmesriigi pädev asutus. Seejärel osalevad edukate algatuste organiseerijad Euroopa Parlamendi korraldatud kuulamisel. Euroopa Komisjonil on kolm kuud aega algatuse hindamiseks ja otsustamiseks, kuidas sellega edasi käituda.