Naistevastane vägivald: parlament rõhutab Istanbuli konventsiooni tähtsust 

 
 

Jaga seda lehte: 

#orangetheworld: Euroopa Parlament Brüsselis 

Euroopa Liidus on vägivalda kogenud iga kolmas naine. Naiste vastu suunatud vägivalla peatamisele on igal aastal pühendatud 25. november – reedel süüdatakse sel puhul Euroopa Parlamendi hoone Brüsselis oranžides tuledes. Äsja täiskogul kinnituse saanud resolutsioonis kutsuvad saadikud ELi üles ühinema naistevastase vägivalla vastu suunatud Istanbuli konventsiooniga.

Naistevastane vägivald Euroopas 

„Naistevastane vägivald on tõsine kuritegu ja Euroopas laialt levinud. Olgu see kodus, avalikus ruumis või sotsiaalmeedias – naised ja tüdrukud kannatavad iga päev vägivalla, diskrimineerimise ja ahistamise tõttu,“ ütleb täiskogul neljapäeval, 24. novembril kinnituse saanud resolutsiooni üks autoritest Anna Maria Corazza Bildt.

„Kutsume oma resolutsioonis liikmesriike üles konventsiooni ratifitseerimisele ja rakendamisele. ELi Nõukogul tuleb liikuda edasi Euroopa Liidu poolse ühinemisega,“ lisab Rahvaparteid ja Rootsit esindav Corazza Bildt.


Resolutsiooni teine autor Christine Revault D'allonnes Bonnefoy rõhutab, et naistevastane vägivald on diskrimineerimise ja inimõigusrikkumiste äärmuslik vorm. „On äärmiselt oluline, et Euroopa Liit ratifitseeriks Istanbuli konventsiooni, kus on kirjas konkreetsed meetmed vägivalla ennetamiseks, ohvrite kaitseks ja süüdlaste vastutusele võtmiseks,“ lausub sotsiaaldemokraate ja Prantsusmaad esindav saadik.


Ühtlasi saatis EP president Martin Schulz sel nädalal ELi Nõukogu eesistujale kirja, milles palub nii Euroopa Liidu tasandi kui liikmesriikide poolse ratifitseerimise kiirendamist.


Õiguslikult siduv kokkulepe


Euroopa Nõukogu Istanbuli konventsioon on õiguslikult siduv ja seni kõige laiaulatuslikum kokkulepe, mille alusel on soopõhine vägivald karistatav. Konventsioon pöörab tähelepanu vägivalla ennetamisele, mõtteviisi muutmisele ja ohvrikaitsele.


Istanbuli konventsioon jõustus 2014. aasta augustis ning kuigi kõik liikmesriigid on sellele andnud oma allkirja, on vaid 14 riiki leppe ratifitseerinud. Eestit nende riikide seas veel ei ole.


„Orange the World“ on algatus, mis tõstab 25. novembril esile naistevastase vägivalla vastu suunatud võitluse olulisust. Oranžiks värvub ka Euroopa Parlament.