Enamik liikmesriike ja Euroopa Komisjon ei suutnud ära hoida autotootjate korraldatud manipuleerimist heitkoguste mõõtmisel, seisab Volkswageni skandaali ajendil loodud parlamendi uurimiskomisjoni (EMIS) lõppraportis, mis sai täiskogul kinnituse teisipäeval, 4. aprillil. Saadikud soovivad näha tõhusamat järelevalvet ning rõhutavad, et laboritestide asemel peab heitkoguste mõõtmine käima tegelikes tingimustes teede peal. Ülevaate teeb EuroparlTV videolõik.

„Liikmesriigid rakendasid Euroopa õigusakte äärmiselt lõdvalt. Pigem keskendusid nad oma riigi autotööstuse huvidele kui tavakodanikele ja õhukvaliteedile,“ ütleb uurimisraporti üks autoritest Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL).


Raporti järgi teadsid Euroopa Komisjon ja liikmesriigid üle 10 aasta lahknevusest reaalsetes sõidutingimustes tekkivate diiselautode lämmastikoksiidide heitkoguste ja laboritestides mõõdetu vahel, kuid ei astunud vajalikke samme õhukvaliteedi ja rahvatervise kaitseks.


Saadikud on seisukohal, et asjaga seotud autotootjad peaksid skandaali tõttu kannatanud ELi tarbijatele maksma rahalist kompensatsiooni.


Katkestusseadmed

 

Autotootjad kasutasid heitkogustega seotud pettusteks autodesse installeeritud katkestusseadmeid (default device), mis suutsid tuvastada testimise ning selleks ajaks ajutiselt piirata mootorivõimust, mistõttu alanes ka oluliselt väljastavate heitmete hulk.


Samuti kiitis parlament teisipäeval heaks positsioonid õigusloome osas, mille eesmärgiks on karmistada järelevalvet tüübikinnituse protsessi üle ja asuda põhjalikumalt kontrollima juba teedel olevaid sõidukeid.


Läbirääkimised vastava määruse üle parlamendi ja ELi Nõukogu vahel seisavad veel ees.


Uurimiskomisjoni tööst ja tüübikinnitusreeglitest teeb põhjalikuma ülevaate pressiteade.