Kuidas kliima muutumist pidurdada – ELi lahendused 

 
 

Jaga seda lehte: 

Climate Change illustration image. Photo by Ezra Comeau-Jeffrey on Unsplash  

Kliimamuutuste vastu võitlemine on parlamendi jaoks väga oluline. Alljärgnevalt tutvustame seda teemat lähemalt.

Hetkeolukord Euroopas ja peamised faktid

Euroopa Liit on Hiina ja USA järel maailma suuruselt kolmas kasvuhoonegaaside tekitaja. 2015. aastal põhjustas 78% ELi kasvuhoonegaaside heitest energeetikasektor.

2008. aastal seadis EL eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside heidet 1990. aasta tasemega võrreldes 20%. Selle eesmärgi saavutamine kulgeb plaanipäraselt: 2015. aastal oli kasvuhoonegaaside heide ELis võrreldes 1990. aastaga juba 22% väiksem.

Vaadake meie infograafikuid kliimamuutuste kohta Euroopas.


Kasvuhoonegaaside heite vähendamine

2015. aastal võttis EL endale Pariisi kokkuleppega kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heidet Euroopa Liidus 2030. aastaks 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 40%.

Elektrijaamade ja tööstuse tekitatud heite vähendamiseks lõi EL esimese suure CO2-turu ja heitkogustega kauplemise süsteemi.

Teistes sektorites vähendatakse heidet kokku lepitud riiklike heitepiirmäärade abil, mille aluseks on riigi SKP elaniku kohta. Lisaks tahab EL kasutada kliimamuutuste vastu võitlemiseks metsade CO2 sidumise võimet.

Üksikasjalikum teave kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks võetud ELi meetmete kohta.

 

Energiavaldkonna probleemide lahendamine

EL püüab kliimamuutustega võidelda ka puhta energia poliitika abil. Esmane eesmärk on suurendada taastuvenergia osakaalu energiatootmises ning võimaldada kodanikel ise keskkonnahoidlikku energiat toota. Teine prioriteet on hoonete ja kodumasinate energiatõhusus.

Lisateave ELi puhta energia meetmete kohta.