Rongireisijate õigused: uued reeglid ELi reisijate paremaks kaitseks  

 
 

Jaga seda lehte: 

Euroopa Parlamendi liikmed toetavad uusi reegleid, millega tugevdatakse rongireisijate õigusi kogu ELis. Hilinemishüvitis suureneb ja puuetega inimestele pakutakse rohkem abi.

Igal aastal läbivad reisijad Euroopa raudteedel 500 miljardit kilomeetrit ja Euroopa Parlament soovib kindel olla, et nad on kaitstud.

15. novembril hääletasid parlamendiliikmed rongireisijate õiguste ajakohastamise poolt. Esitatud muudatused puudutavad mitmeid olulisi valdkondi ja hakkavad vastuvõtmise korral kehtima kõikides liikmesriikides igat liiki raudteeteenustele. Parlamendi transpordikomisjon kiitis muudatused heaks 9. oktoobril.


Rohkem õigusi puuetega inimestele

Kõik liidu raudtee-ettevõtjad peavad tagama puuetega või piiratud liikumisvõimega inimeste tasuta abistamise. Ka peavad nad tagama kaotsi läinud või kahjustada saanud liikumisabivahendite ning kaduma läinud või vigastada saanud abiloomade täieliku hüvitamise.

©AP images/European Union - EP 

Hüvitis hilinemise korral

Kui rong hilineb väga palju, võivad reisijad kas taotleda piletihinna täielikku tagasimakset või reisi jätkata ja taotleda osalist hüvitamist. Parlamendiliikmed toetavad hüvitise suurendamist sõltuvalt hilinemise kestusest.


Kehtivad eeskirjad

Uus ettepanek

Hilinemine 60 kuni 120 minutit: 25% piletihinnast

Hilinemine 60 kuni 90 minutit: 50% piletihinnast

Hilinemine 90 kuni 120 minutit: 75% piletihinnast

Hilinemine >120 minutit: 50% piletihinnast

Hilinemine >120 minutit: 100% piletihinnast


Ühtne kohaldamine kogu Euroopa Liidus

Praegu kohaldavad rongireisijate õigusi käsitlevaid kehtivaid õigusnorme täielikult ainult viis ELi liikmesriiki: Belgia, Itaalia, Madalmaad, Sloveenia ja Taani. Teised liikmesriigid teevad erandeid riigisiseste pikamaarongide ning piiriüleste linnasiseste, linnalähi- ja piirkondlike liinide puhul. Parlamendiliikmed soovivad, et liikmesriigid lõpetaksid erandite kasutamise hiljemalt aasta pärast uute eeskirjade jõustumist.


Rohkem teavet

Raudtee-ettevõtjad peavad hakkama andma reisijatele rohkem teavet kehtivate reeglite kohta, esitades näiteks piletitel üksikasjaliku teabe reisijate õiguste kohta. Samuti peavad nad avaldama selgemat teavet kaebuste esitamise tähtaegade ja korra kohta.


Jalgratastele sobilikud rongid

Praegu ei ole rongides jalgratastele piisavalt ruumi. Parlamendiliikmed soovivad, et uued rongid oleksid varustatud jalgrataste hoiualadega, et soodustada jalgrataste kasutamist.

Järgmised sammud

Kui nõukogu on oma seisukoha üle hääletanud, saab parlament alustada läbirääkimisi liikmesriikidega.

Kas teadsite, et...  
  • kui teie reis tühistatakse, on teil õigus kogu piletiraha tagasi saada  
  • kui teie rongi liikumine on takistatud, peab raudtee-ettevõtja viima teid raudteejaama, teise võimalikku lähtekohta või lõppsihtkohta